Tag: encyklopedia

27 czerwca 2019
Skarga pauliańska - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia prawa
Skarga pauliańska sprowadza się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jakie przesłanki należy spełnić, by można było z niej skorzystać?
3 kwietnia 2019
Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie roszczeń jest jedną z najbardziej doniosłych instytucji prawa cywilnego. Kiedy skuteczne dochodzenie roszczeń staje się niemożliwe?
22 marca 2019
Pełnomocnictwo - rodzaje i sposób odwołania
Pełnomocnictwo sprawdzi się w wielu sytuacjach. Praktycznie każdej czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela.
7 marca 2019
Czym jest firma?
Firma - jak definiuje ją kodeks? Poznaj prawniczą definicję, która różni się od znaczenia potocznego. Dowiedz się również, gdzie można zarejstrować firmę.
7 marca 2019
Czy nieruchomość to tylko dom?
Nieruchomość to w powszechnym mniemaniu dom, mieszkanie czy altana na działce letniskowej. Sprawdź, czy tak samo nieruchomość definiuje prawo cywilne.
1 marca 2019
Grzywna w prawie karnym
Grzywna jest jedną z kar określonych w kodeksie karnym. Karę grzywny można zastąpić aresztem lub karą pozbawienia wolności. Sprawdź, kiedy jest to możliwe.
26 lutego 2019
Wartość przedmiotu sporu
Wartość przedmiotu sporu jest kwotą, jakiej chcemy dochodzić od drugiej strony postępowania. Sprawdź, jak obliczyć wartość przedmiotu sporu.
20 lutego 2019
Jawność rozprawy
Na czym polega jawność ropzrawy? Czy każdy może wziąć udział w dowolnej rozprawie w charakterze publiczności? Zapoznaj się z zasadą jawności.