Tag: ETPCz

19 marca 2019
Zniesienie tajemnicy adwokackiej i bankowej bez wiedzy osoby zainteresowanej
11 marca 2019
Zabezpieczenie prawa do kontaktów z dzieckiem
20 lutego 2019
Naruszenia praw osobistych spółdzielni mieszkaniowej w artykule prasowym
18 lutego 2019
Prawo do poszanowania życia rodzinnego i osobistego
17 stycznia 2019
Mowa nienawiści to nie prawo do wolności wyrażania opinii
27 listopada 2018
Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli
24 września 2018
Polska naruszyła prawa swoich obywateli, otwierając groby bez zgody bliskich
6 lipca 2018
Doprowadzenie do izby wytrzeźwień – tortury
Ostatni artykuł z cyklu o izbie wytrzeźwień porusza problem tortur. Wiąże się on z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy, których poczynania ETPCz nazwał wprost torturami, które są zakazane. Kiedy można zatem mówić o nadużyciu uprawnień w przypadku funkcjonariuszy policji? Sprawdź.
25 czerwca 2018
Związek małżeński osób o tej samej płci
19 czerwca 2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i inni przeciwko Polsce