Tag: Europejska Konwencja Praw Człowieka

18 lutego 2019
Kara śmierci wciąż stosowana
Kara śmierci nadal wzbudza kontrowersje. W jakich krajach obowiązuje obecnie kara śmierci? Dlaczego uznawana jest za zaprzeczenie godności człowieka?
24 sierpnia 2018
Uścisk dłoni jako zdarzenie prawne
W pewnych sytuacjach nieuściśnięcie ręki prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych. Poznaj przykłady odmowy podania ręki oraz konsekwencje tego zdarzenia.
10 sierpnia 2018
Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej
Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Czy to samo prawo działa odnośnie osób publicznych. Dowiedz się więcej na temat sprawy Rubio Dosamantes.
20 lipca 2018
Prawo do bycia zapomnianym a wolność dziennikarska
Każdy, kto nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych przez internetową wyszukiwarkę, ma prawo żądać ich usunięcia. Na tym właśnie polega prawo do bycia zapomnianym w sieci. Czy jednak zapisane w RODO prawo do bycia zapomnianym - wynikające z kolei z prawa do prywatności - jest zawsze bezwzględne?
12 lipca 2018
Zamknięte ośrodki nie zawsze właściwe
Zamknięte ośrodki dla uchodźców stanowią w Polsce od lat temat kontrowersyjny. Choć przepisy dopuszczają inne środki zapobiegania ucieczce osób, wobec których toczy się postępowanie, np. depozyt dokumentu podróży czy zabezpieczenie pieniężne, to są one traktowane jako rzadki wyjątek.
11 lipca 2018
Bruksela Breivikowi nie pomoże
Anders Breivik, który 22 lipca 2011 r. dokonał w Oslo i na wyspie Utoya w Norwegii dwóch zamachów terrorystycznych, w których śmierć poniosło łącznie 77 osób, złożył skargę przeciw Norwegii w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który niedawno ją rozpoznał. Dowiedz się więcej na temat wyroku na kruczek.pl.
19 czerwca 2018
Więcej oskarżycieli posiłkowych?