Tag: Europejski Trybunał Praw Człowieka

21 maja 2021
Surogacja, brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok ETPCz
Dziecko urodzone przez surogatkę. Brak uznania za rodzica dziecka a naruszenie poszanowania życia rodzinnego – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
10 maja 2019
Biegaczka Caster Semenyi ma za dużo testosteronu. Musi zmniejszyć jego poziom
Biegaczka Caster Semenyi ma za dużo testosteronu. Czy żeby móc wystartować w zawodach, musi zmniejszyć jego poziom? Co na to Sportowy Trybunał Arbitrażowy?
19 marca 2019
Zniesienie tajemnicy adwokackiej i bankowej bez wiedzy osoby zainteresowanej
11 marca 2019
Zabezpieczenie prawa do kontaktów z dzieckiem
20 lutego 2019
Naruszenia praw osobistych spółdzielni mieszkaniowej w artykule prasowym
18 lutego 2019
Prawo do poszanowania życia rodzinnego i osobistego
17 stycznia 2019
Mowa nienawiści to nie prawo do wolności wyrażania opinii
27 grudnia 2018
ETPCz: wniosek o uzasadnienie można złożyć przed wydaniem wyroku
ETPCz przełamał ugruntowaną linię orzeczniczą polskiego Sądu Najwyższego w sprawie otwarcia terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.
27 listopada 2018
Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli
24 września 2018
Polska naruszyła prawa swoich obywateli, otwierając groby bez zgody bliskich