Tag: Europejski Trybunał Praw Człowieka

10 sierpnia 2018
Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej
Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Czy to samo prawo działa odnośnie osób publicznych. Dowiedz się więcej na temat sprawy Rubio Dosamantes.
1 sierpnia 2018
Co jest ważniejsze od prawa do bycia zapomnianym?
Prawo do prywatności czy prawo do informacji - co jest ważniejsze? W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że ważniejsze jest to drugie. Jakie skutki pociąga za sobą taka wykładnia w nowej linii orzeczniczej sądów europejskich?
12 lipca 2018
Zamknięte ośrodki nie zawsze właściwe
Zamknięte ośrodki dla uchodźców stanowią w Polsce od lat temat kontrowersyjny. Choć przepisy dopuszczają inne środki zapobiegania ucieczce osób, wobec których toczy się postępowanie, np. depozyt dokumentu podróży czy zabezpieczenie pieniężne, to są one traktowane jako rzadki wyjątek.
11 lipca 2018
Bruksela Breivikowi nie pomoże
Anders Breivik, który 22 lipca 2011 r. dokonał w Oslo i na wyspie Utoya w Norwegii dwóch zamachów terrorystycznych, w których śmierć poniosło łącznie 77 osób, złożył skargę przeciw Norwegii w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, który niedawno ją rozpoznał. Dowiedz się więcej na temat wyroku na kruczek.pl.
19 czerwca 2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i inni przeciwko Polsce
30 marca 2018
Więcej wyroków ETPCz po polsku