Tag: gmina

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Bezprzetargowa możliwość nabycia nieruchomości

Dopóki trwa trwały zarząd (tu: użytkowanie), dopóty organ wykonawczy doznaje ograniczenia w możliwość ingerencji w trwały zarząd. Samo ustanowienie trwałego zarządu ogranicza uprawnienia właścicielskie gminy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 12 lutego 1992 r., podjętym w […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Kto odpowiada za śliski chodnik? Odpowiedzialność za szkodę

Chyba każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu zaliczył wywrotkę na śliskim chodniku. Ci bardziej szczęśliwi podnosili się, otrzepywali śnieg, ewentualnie siarczyście zaklęli patrząc na zniszczone ubranie. Niestety, niektórzy upadli tak niefortunnie, że nie obyło się bez składania nogi lub ręki u lekarza. Zdarzyli się i tacy, którym sopel […]

Prawo Administracyjne

Lepsze oznakowanie kąpielisk od 1 stycznia 2019 roku

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia nakłada na gminy obowiązek pełnego i szczegółowego informowania o jakości wody. Dzięki temu osoby korzystające z kąpielisk będą to mogły robić bezpiecznie. Projekt właśnie trafił do konsultacji społecznych. Wspomniany wyżej projekt to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

NSA: Do parku wejdziemy z psem

Posiadający psy mieszkańcy miasta nie mają łatwego życia, szczególnie jeśli ich pupile potrzebują dużo ruchu. Wszędzie wokół tylko beton, blokowiska i samochody. Spacerowanie z czworonogiem po takiej okolicy nie należy do przyjemnych. Jedynym ratunkiem są więc – stosunkowo dość licznie występujące w Polsce – parki. Problem pojawia się, gdy przed […]

Prawo Administracyjne

Chcesz zostać wójtem? Zgłoszenia tylko do 26 września

Kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta musi zostać zgłoszony w gminnej komisji wyborczej. Do 26 września 2018 roku każdy zainteresowany musi zakończyć wymagane formalności. 21 października odbędą się wybory samorządowe, w których ma zostać wybranych 2477 osób na ww. stanowiska. Jak wybiera się wójta? Zgodnie z prawem wybory na stanowisko […]

Prawo Administracyjne

Odległość sklepu monopolowego od szkoły – jak liczyć?

Widok sklepu monopolowego na rogu każdej ulicy nie cieszy większości mieszkańców. W okolicach takich miejsc jest głośno i może być niebezpiecznie. Bywa, że łatwy dostęp do alkoholu stanowi również zachętę dla dzieci do podjęcia próby jego zakupu. Z tych powodów uchwalono nowe przepisy. Regulują one zasady sprzedaży napojów wyskokowych, określając […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Trzynastolatek zagłosuje w budżecie obywatelskim

Dzięki odpowiednim zmianom prawnym w ostatnich latach popularne stały się tzw. „budżety obywatelskie”. Miasta czy gminy przeznaczają część budżetu inwestycyjnego na projekty proponowane i wybierane przez mieszkańców. W edycji 2015 warszawskiego budżetu partycypacyjnego zgłoszono 1377 projektów. W głosowaniu wzięło udział 165 tysięcy osób. Zainteresowanie jest więc całkiem spore. Co istotne, […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Prawo Administracyjne

Czy za pomocą gminnych przepisów można karać obywateli?

W USA włodarze każdego stanu mogą tworzyć własne przepisy obowiązujące wyłącznie na kontrolowanym przez nich obszarze. Są uprawnieni do nakładania sankcji na osoby, które dopuściły się naruszenia ustaw pod ich jurysdykcją. Przykłady zobowiązań prawnych charakterystycznych jedynie dla określonych regionów znaleźć można w artykule dotyczącym absurdalnych przepisów w USA. W Polsce […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podmiot prawa publicznego

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na kwestie związane z: podatkiem od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1; Nieopodatkowaniem; Pojęciem „podmiotu prawa publicznego”; Spółką handlową należącą w 100% do gminy, odpowiedzialną za określone zadania publiczne należące do gminy; Określeniem owych zadań i wynagrodzeniem za […]