Tag: gwarancja

Prawo Cywilne

Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę barteru

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że umowa barteru jest jednym z najstarszych rodzajów transakcji wykształconych w obrocie. Umowa barteru była powszechnym narzędziem handlowym w czasach przed wynalezieniem pieniądza. Obecnie, dzięki swojej prostocie, jest jedną z najbardziej popularnych transakcji zawieranych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Czym jest barter? Umowa […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Środki zgromadzone na rachunku bankowym: czy są objęte gwarancją?

Umowa rachunku bankowego to umowa typu konsensualnego. Umowa ta zaczyna zatem obowiązywać wskutek samego złożenia oświadczeń woli obydwu stron umowy. Nie jest potrzebne dokonanie żadnych dodatkowych czynności. W przypadku umowy rachunku bankowego przedstawia się to w ten sposób, że umowa ta zostaje zawarta i może trwać niezależnie od tego, czy […]

Prawo Cywilne

Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeśli popsuje się nam niedawno zakupiona rzecz, w pierwszej kolejności szukamy dokumentu gwarancyjnego. Dopiero brak paragonu, odpowiedniego kwitka czy niekorzystne warunki serwisu producenckiego skłaniają nas do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Przysługują one na mocy przepisów ustawowych. Wobec konsumentów przepisy te są obowiązkowe i nie można […]

Prawo Cywilne

Gwarancja – jak sporządzić dokument gwarancyjny?

Gwarancja jest uregulowana w art. 577-581 Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta (osoby udzielającej gwarancji) i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy przedmiot umowy nie ma cech określonych w umowie. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne. W razie […]

Orzecznictwo

Ubezpieczeniowa gwarancja wadialna dla konsorcjum

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie, w której Skarżący zarzucał naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te, jako obowiązujące w dacie orzekania przez Sąd Okręgowy, […]

Prawo Cywilne

Nie musisz polegać tylko na gwarancji

Sprzęt elektroniczny, jak i każdy inny ułatwiający nam życie może okazać się również utrapieniem. Wady produktu przy konsumpcyjnej produkcji to „chleb powszedni”. Każda osoba (czyt. chyba wszyscy na świecie) mająca styczność z wadliwym produktem powinna wiedzieć, że ma możliwość skorzystania z dwóch bardzo skutecznych dróg do naprawy lub zwrotu niezadowalającego […]