Tag: hipoteka

Podatki, Prawo Administracyjne

Kataster nieruchomości – co to jest?

W 1086 roku, na żądanie króla Anglii – Wilhelma Zdobywcy, został sporządzony pierwszy na świecie kataster gruntowy. Dokument nazywał się Domesday Book (domesday z ang. dzień obrachunku) i zawierał spis posiadłości ziemskich, które należały do króla, duchownych lub świeckich feudałów. Z treści dokumentu można było również wyczytać: liczbę wasali każdego […]

Prawo Cywilne

Nowelizacja KPC z podpisem Prezydenta

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) oficjalnie już za dwa tygodnie. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku.  Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Niekonstytucyjny artykuł Celem uchwalonej ustawy ma być dostosowanie aktów prawnych. Powodem zmian stał się wyrok TK stwierdzający niekonstytucyjność artykułu 7541 § […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Niedopuszczalność wpisu do księgi wieczystej, jeśli przeciwstawia się temu powszechnie znany fakt

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy utrzymał w mocy wpis hipoteki przymusowej. W ocenie Sądu, skarga uczestniczki postępowania nie była zasadna z tego względu, że art. 626 8 § 2 kpc określa zakres kognicji sądu rozpoznającego wniosek. Nie jest zatem możliwe orzekanie na podstawie dokumentów niedołączonych do wniosku lub prowadzenie postępowania […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: H jak hipoteka

Co to jest hipoteka i jakie są jej rodzaje? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić […]