Tag: in articulo mortis

26 lipca 2018
Przesłuchanie świadka in articulo mortis – forma
Artykuł jest próbą odtworzenia przebiegu przesłuchania świadka w miejscu jego zamieszkania. Sprawdź, jak wygląda takie przesłuchanie, co jest dopuszczalne. Kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nadzwyczajnymi?
25 lipca 2018
Przesłuchanie świadka in articulo mortis – przesłanki
Świadek ma obowiązek złożyć zeznania, a sąd powinien go osobiście przesłuchać. Czy od tej zasady są pewne wyjątki? Co grozi za bezpodstawne uchylenie się od składania zeznań? Czym charakteryzuje się świadek in articulo mortis? Dowiedz się więcej na kruczek.pl