Tag: interes publiczny

2 listopada 2018
Czy to już koniec reprywatyzacji?
Reprewatyzacja - czym jest i czy właśnie mamy do czynienia z kresem reprywatyzacji? Dowiedz się więcej, odwiedzając kruczek.pl
2 listopada 2018
Uznaniowy charakter udzielenia pozwolenia na wycięcie drzew lub odmowy wydania takiego pozwolenia
Jak wygląda procedura usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części. Jak uzyskać zezwolenie? Więcej dowiesz się, odwiedzając kruczek.pl
12 września 2018
NSA: Do parku wejdziemy z psem
Czy wprowadzenie zakazu wstępu do parku z psami jest zgodne z obowiązująmi przepisami prawa? Dowiedz się więcej, odwiedzając Kruczek.pl
10 sierpnia 2018
Prawo do poszanowania życia prywatnego osoby publicznej
Stosownie do art. 8 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Czy to samo prawo działa odnośnie osób publicznych. Dowiedz się więcej na temat sprawy Rubio Dosamantes.
20 lipca 2018
Prawo do bycia zapomnianym a wolność dziennikarska
Każdy, kto nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych przez internetową wyszukiwarkę, ma prawo żądać ich usunięcia. Na tym właśnie polega prawo do bycia zapomnianym w sieci. Czy jednak zapisane w RODO prawo do bycia zapomnianym - wynikające z kolei z prawa do prywatności - jest zawsze bezwzględne?