Tag: kara umowna

Prawo Cywilne

Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę barteru

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że umowa barteru jest jednym z najstarszych rodzajów transakcji wykształconych w obrocie. Umowa barteru była powszechnym narzędziem handlowym w czasach przed wynalezieniem pieniądza. Obecnie, dzięki swojej prostocie, jest jedną z najbardziej popularnych transakcji zawieranych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Czym jest barter? Umowa […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Miarkowanie kary umownej na żądanie dłużnika

W dniu 31 października 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący miarkowanie kary umownej na żądanie dłużnika. Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania,.jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,.istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, […]

Prawo Cywilne

Umowa agencyjna pośrednictwa

Umowa agencyjna należy do grupy umów o świadczenie usług. Zawrzeć ją mogą tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lecz mające zdolność prawną. Umowa agencyjna sprowadza się do tego, iż przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy kara umowna za zatrudnienie pracownika tymczasowego jest zgodna z prawem?

Art.  12. Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mówi wprost o zakazie postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej. Zatem nie ma wątpliwości co do tego, że postanowienia umowne między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

SN zajmie się odsetkami i karą umowną

Siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zajmie się bardzo istotną kwestią z punktu widzenia praktyki kontraktowej, a mianowicie możliwością stosowania kary umownej obok odsetek. Sąd Apelacyjny: pytanie do SN Zagadnienie prawne, przed którego rozwiązaniem stanie Sąd Najwyższy, jest następstwem pytania prawnego, z jakim zgłosił się Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Rozpatrywał […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kara umowna nie może być „karą” za wypowiedzenie umowy

W przedmiotowej sprawie powódka wypowiedziała w trybie natychmiastowym łączącą strony umowę o świadczenie stałej obsługi prawnej – „pakiet 129 – 15 dni bezpłatny test pierwszy miesiąc gratis”. Wypowiedzenie nastąpiło w związku z niedokonaniem zapłaty z tytułu opłat abonamentowych stwierdzonych fakturami. Wypowiadając umowę powódka powołała się na zapisy umowne, zgodnie z […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: K jak kara umowna

Zasada swobody umów, obowiązująca w polskim prawie, dopuszcza takie redagowanie warunków kontraktu, by realizował on wszystkie założenia stron. Jednym z takich dopuszczalnych środków jest ustalenie kary dla strony, która umowy nie wykonała kub wykonała ją nienależycie. Kara umowna jest również zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo niewykonania umowy. Kara […]

Prawo Cywilne

Jak obniżyć karę umowną?

Spóźnienie w realizacji umowy? Nie dostarczono towaru albo dostarczono tylko część? Usługę wykonano inaczej, niż ustalono? To przykłady niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Jeśli przez nie kontrahent poniósł szkodę ma dwa wyjścia. Jedno – wykazać przed sądem szkodę i walczyć o odszkodowanie. Drugie (o niebo łatwiejsze) – powołać się na […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Jak przedawnia się kara umowna?

Generalnie, uznaje się, że długość terminu przedawnienia determinuje umowa, będąca źródłem kary umownej. Ustalając termin przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej, należy ustalić rodzaj umowy, w treści której zawarte są postanowienia dotyczące kary umownej, a w związku z tym jakie przepisy znajdą zastosowanie. W orzecznictwie wskazuje się np. wyrok Sądu […]