Tag: KC

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

Nowelizacja prawa lokatorskiego

16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa mająca na celu wydłużenie okresu ponoszenia przez gminę odpowiedzialności zapewnienia najemcom prawa do lokalu socjalnego. Celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej, szczególnie dla najuboższych. Czym jest lokal socjalny? Jest to lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na swój stan techniczny i znajdujące się […]

Zadatek czy zaliczka? Przeczytaj zanim zdecydujesz

Bardzo podobne instytucje, które jednak ogromnie różnią się od siebie. Poznanie tego faktu zazwyczaj następuje w momencie, kiedy jedna ze stron zamierza odstąpić od umowy. Zadatek ma na celu zabezpieczyć wykonawcę umowy przed wycofaniem się klienta w trakcie współpracy. Zaliczka natomiast daje zastrzyk gotówki jeszcze przed rozpoczęciem wykonania zlecenia, za […]

Nie musisz polegać tylko na gwarancji

Sprzęt elektroniczny, jak i każdy inny ułatwiający nam życie może okazać się również utrapieniem. Wady produktu przy konsumpcyjnej produkcji to „chleb powszedni”. Każda osoba (czyt. chyba wszyscy na świecie) mająca styczność z wadliwym produktem powinna wiedzieć, że ma możliwość skorzystania z dwóch bardzo skutecznych dróg do naprawy lub zwrotu niezadowalającego […]

Alfabet prawa: B jak bezpodstawne wzbogacenie

W prawie cywilnym regułą jest, że za każdym przejściem wartości majątkowej z jednej osoby na drugą potrzebne jest uzasadnienie prawne. Jeżeli to nie nastąpi, osoba która utraciła pewną wartość może żądać jej zwrotu od tego, na kogo przeszła. Art. 405 Kodeksu Cywilnego wskazuje ogólne przesłanki powstania roszczenia z tego tytułu. […]

Kiedy może nas reprezentować pełnomocnik?

Pełnomocnictwo to upoważnienie innej osoby do działania w naszym imieniu, w konkretnej sytuacji lub też w szeregu czynności dotyczących sprawy (np. reprezentowanie podczas procesu sądowego). Przez pełnomocnika można dokonać praktycznie każdej czynności. Wyjątki wskazane są w konkretnych ustawach i należą do nich m. in. uznanie i zaprzeczenie ojcostwa czy też […]

Jak obliczać termin przy czynnościach cywilnoprawnych?

W prawie cywilnym pojęcie terminu nie ma jednolitego znaczenia. Z jednej strony jest on traktowany jako element stanowiący zastrzeżenie, przez które czynność prawna zostaje poddana ograniczeniu. Z drugiej strony może on być rozumiany jako moment lub odcinek czasu, z którym wiązane są pewne konsekwencje prawne. Ważnymi pojęciami przy dokonywaniu czynności […]