Tag: kierowca

Prawo Drogowe

Brak dowodu rejestracyjnego – brak mandatu

W poniedziałek 1 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od tego momentu nieposiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu, czy ubezpieczenia OC nie będzie wiązało się z otrzymaniem mandatu. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie wyżej wymienionych dokumentów kierowcy zawdzięczać będą nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz podpisaniu […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odpowiedzialność małżonka – współwłaściciela pojazdu za wypadek samochodowy

Przepis art. 436 § 2 k.c. przewiduje dwa wyjątki od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka posiadacza mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody za szkodę wyrządzoną przez ruch tego pojazdu, a mianowicie przypadek zderzenia się mechanicznych środków komunikacji i sytuację przewozu z grzeczności. Wyrokiem wstępnym z dnia 21 sierpnia 2007 […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

Czy czekają nas zmiany w zasadach wydawania abonamentów parkingowych?

W większości dużych polskich miast utworzono strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Kto chce zaparkować swój samochód na takim obszarze, musi pobrać bilet w parkomacie. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z wyjątków dotyczy osób zameldowanych w strefie. Jeśli takie uprawnienie przewidziano w uchwale właściwej rady gminy, mieszkańcy mogą ubiegać […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kierowcy miejskich autobusów nie mają gwarancji należytego odpoczynku między kursami

Kierowcy autobusów w dużych miastach nie mają gwarancji przepisowego odpoczynku między kursami – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawo nie uwzględnia bowiem korków, zmian organizacji ruchu, wypadków czy awarii pojazdów. Często wymusza to na kierowcach jazdę bez przerw dla nadrobienia opóźnień rozkładu jazdy. Według Rzecznika potrzebna jest zmiana przepisów, która zapewni […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Punkty karne – czy kierowca musi być poinformowany o ich nałożeniu?

Przekraczanie prędkości dla wielu polskich kierowców jest czymś naturalnym. Jesteśmy w światowej czołówce również pod względem łamania innych przepisów ruchu drogowego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dość znikoma dolegliwość kar. Wysokość mandatów nie zmienia się od wielu lat, mimo że przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wzrosło przeszło dwukrotnie. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Udostępnienie nagrań z wideorejestratora – czy policja ma prawo odmówić?

Zapisy wideo, rejestrowane przez policję, są podstawą wystawiania mandatów za dokonane wykroczenia drogowe. Dostęp do tego typu materiału dowodowego może stanowić jedyną linię obrony dla kierowcy w razie wypadku.  Nagrania są informacją publiczną, ale… Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (II SAB/Sz 36/17). W rzeczonej sprawie powód wniósł skargę na […]

Prawo Drogowe

Karta parkingowa – uprawnienia osoby niepełnosprawnej w ruchu drogowym

W internetowej dyskusji, pod jednym ze zdjęć dokumentujących nieprawidłowe parkowanie pojazdu wyposażonego w kartę parkingową, pojawił się pogląd, że osoba niepełnosprawna ma prawo nie stosować się do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Kto otrzyma kartę parkingową? Na drogach możemy […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

Opłata jakościowa – posiadacze aut zapłacą więcej

Opłata jakościowa to danina, która będzie pobierana od kierowców przy badaniu technicznym pojazdu. W projekcie ustawy czytamy, że opłata trafi na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego i zostanie przekazana na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów. O planach wprowadzenia takowej opłaty w odpowiedzi na interpelację posłanki Izabeli Leszczyny, poinformował Marek Chodkiewicz […]

Pozostałe

Kontrola drogowa – kto i jak może ją przeprowadzić?

Widząc na drodze policyjny radiowóz, większość kierowców odruchowo zwalnia i sprawdza, czy włączyli światła oraz zapięli pasy. Nic dziwnego, gdyż każde – nawet drobne – uchybienie przepisom ruchu drogowego może skończyć się zatrzymaniem i przeprowadzeniem trwającej dość długo kontroli, podczas której często nie wiadomo jak się zachować. Czy jednak Policja […]