Tag: kierowca

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać samochody bezrefleksyjnie mijające leżącego na jezdni człowieka. Oczywiście pod fotografią można było znaleźć lawinę komentarzy. A w nich z jednej strony dobitnie wytykano ludziom tzw. znieczulicę. Z drugiej zaś wyrażano zrozumienie dla kierowców, gdyż cała sytuacja mogła być przecież zorganizowaną akcją […]

Zwrot za nocleg w podróży służbowej

W przedmiotowej sprawie powód zatrudniony był u pozwanego na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze powoda ustalone było na poziomie minimalnym obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Powodowi przysługiwało prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z podróżą służbową do wysokości określonej stosownymi przepisami lub limitami […]

Jak zachować się na przejściu dla pieszych? Część I – kierowcy

Po opublikowaniu w sieci każdego kolejnego filmu obrazującego niebezpieczną sytuację z udziałem pieszego i kierowcy wrze dyskusja na temat przyczyn zdarzenia. Niezależnie od tego, jaki w rzeczywistości był jego przebieg, argumenty komentujących zazwyczaj są podobne. Albo stanowczo obwinia się kierowcę, albo dobitnie zwraca się uwagę na nieostrożność pieszego. Oczywiście, najważniejszy […]

Emerytura kierowcy samochodu ciężarowego

W dniu 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznawał zagadnienie prawne przedstawione we wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 21 listopada 2017 r. Zagadnienie miało następującą treść: „Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, wymieniona w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z […]

Cofanie liczników w samochodach będzie karane

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mają wejść w życie zmiany, które według zalożenia będą walczyć z procederem „przekręcania” liczników w używanych autach. Obowiązujący dotychczas stan prawny nie przewiduje sankcji za takie czyny. Obecnie większość osób kupujących samochód jest nieświadoma zagrożenia. – Mamy do czynienia z plagą cofania liczników samochodów, które są […]