Tag: kierowca

10 sierpnia 2018
Wypadek! Kto właściwie jest winny?
W mediach aż roi się od różnego rodzaju wypadków, będących sensacją i dobrym materiałem na tekst czy program. Takie doniesienia prasowe najczęściej są jednak niepełne albo dotyka najmniej istotnych kwestii. Potem na tej podstawie internauci ferują wyroki. Czy rzeczywiście tak łatwo jest wskazać winnego?
11 lipca 2018
Opłata jakościowa - posiadacze aut zapłacą więcej
Opłata jakościowa to danina, która będzie pobierana od kierowców przy badaniu technicznym pojazdu. W projekcie ustawy czytamy, że opłata zostanie przekazana na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów. Sprawdź, jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku.
25 kwietnia 2018
Czy kierowca ma prawo postąpić niezgodnie z poleceniem policjanta kierującego ruchem?
Dyspozycje policjanta mają pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi, znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Tak mówi teoria, czyli prawo o ruchu drogowym. W praktyce może się jednak okazać, że powyższy przepis nie będzie miał zastosowania. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo uczestników ruchu.
1 marca 2018
Zwrot za nocleg w podróży służbowej
5 lutego 2018
Emerytura kierowcy samochodu ciężarowego