Tag: klauzula efektywnej zapłaty

8 lipca 2019
Klauzula efektywnej zapłaty
Strony mają możliwość zastrzec w umowie, że spełnienie świadczenia może nastąpić wyłącznie w walucie obcej. Jest to tzw. klauzula efektywnej zapłaty. 
1 sierpnia 2018
Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?
Posiadasz lub chcesz zaciągnąć kredyt w obcej walucie? Nie wiesz, jakie przepisy prawa regulują takie czynności prawne? Sprawdź profesjonalną interpretację!