Tag: Kodeks Cywilny

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Trzynastolatek zagłosuje w budżecie obywatelskim

Dzięki odpowiednim zmianom prawnym w ostatnich latach popularne stały się tzw. „budżety obywatelskie”. Miasta czy gminy przeznaczają część budżetu inwestycyjnego na projekty proponowane i wybierane przez mieszkańców. W edycji 2015 warszawskiego budżetu partycypacyjnego zgłoszono 1377 projektów. W głosowaniu wzięło udział 165 tysięcy osób. Zainteresowanie jest więc całkiem spore. Co istotne, […]

Prawo Cywilne

Swoboda tworzenia umów – o czym warto wiedzieć?

Swoboda tworzenia umów – to jedno z najdonioślejszych zagadnień na gruncie prawa cywilnego. Daje ona bowiem podmiotom możliwość samodecydowania o swoich prawach i obowiązkach na gruncie konkretnego stosunku. Pytanie, jakie najczęściej jest stawiane, dotyczy przede wszystkim granic tej swobody? O ile w ogóle takie istnieją… Rys historyczny Art. 3531 KC, […]

Prawo Cywilne

Akcesoryjność poręczenia – co to właściwie oznacza?

W polskim prawie cywilnym instytucja poręczenia ma charakter akcesoryjny. Co to oznacza? Powstanie zabezpieczenia osobistego, za jakie uchodzi poręczenie, jest uzależnione od istnienia długu. Określa się je zatem za absolutnie niesamodzielne. Akcesoryjny charakter poręczenia przejawia się w 3 trzech przypadkach: W zakresie odpowiedzialności poręczyciela za dług dłużnika głównego, W samym […]

Prawo Cywilne

Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. Wyznacza ona podstawowy mechanizm każdego zobowiązania – bez względu na źródło. Ale czy to oznacza, że wierzyciel może stać nad dłużnikiem z założonymi rękami? Zobowiązanie […]

Prawo Cywilne

Umowa ustna – czy jest wiążąca?

Zawieranie umów, większości z nas, kojarzy się ze stosem przeglądanych stron oraz nie do końca zrozumiałymi postanowieniami przyszłego zobowiązania. W praktyce, umowy zawieramy w wielu sytuacjach życia codziennego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.  Tak będzie na przykład podczas kupowania ogórków u starszej pani na pobliskim bazarze. Ale zaraz, […]

Prawo Cywilne

Czy przyczynienie się zawsze oznacza zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody?

Mówiąc ‚szkoda’ – zadajemy sobie przy tym 2 pytania. Jakie jest jej źródło? Jakie są jej rozmiary? Odpowiedź na pierwsze pytanie pozwoli nam zakreślić obszar indemnizacji i krąg osób odpowiedzialnych za powstanie szkody. Faktem jest, że rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której szkoda wynikła na skutek działania jednej […]

Prawo Cywilne

Umowa poręczenia – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Umowa poręczenia to jedna z umów cywilnoprawnych powszechnych w obrocie gospodarczym. Istota poręczenia została szeroko opisana w art. 876-887 KC. Przede wszystkim, poprzez poręczenie zabezpieczamy swoje wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 876 § 1 KC, który brzmi następująco: Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, […]

Prawo Cywilne

Umowa pożyczki – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Umowa pożyczki jest jedną z najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym. Umowę tę definiują przepisy kodeksu cywilnego. Umowa pożyczki jest umową, w której pożyczkodawca oddaje dane dobro (pieniądze lub rzecz) pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca natomiast zobowiązuje się do oddania dobra po upływie czasu określonego w umowie. Umowa pożyczki nie musi być sporządzona na […]