Tag: Kodeks Cywilny

Prawo Cywilne

Instytucja przekazu

Instytucja przekazu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, w art. 9211 – 9215. Zgodnie z art. 9211 kc, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia, świadczenia na rachunek przekazującego. Forma przekazu Przepisy prawa nie wymagają żadnej szczególnej formy […]

Prawo Karne

Oszustwo – „żeby zarobić, a się nie narobić”

Wie pan co jest najgorsze, panie hrabio? Najgorsze nie jest to, że ludzie oszukują. Najgorsze jest to, że każde oszustwo ma jakieś usprawiedliwienie. – Waldemar Łysiak, Cena. Zgodnie z Kodeksem karnym, człowiek posiadający usprawiedliwienie na swoje oszustwo będzie mieć czas na przemyślenie swojego zachowania. Dokona tego w celi więziennej, podczas odbywania […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się do powstania szkody a zasady współżycia społecznego

Nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ustalić winnego wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie drogowe, czy wypadek przy pracy. Najczęściej dochodzi bowiem do zbiegu nieszczęśliwych okoliczności albo naruszenia zasad staranności przez obydwie strony. Mimo tego, sędziowie są zobowiązani do ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mogą jednak obniżyć należne odszkodowanie z uwagi […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Art. 322 KPC – szacowanie odszkodowania

Ofiary wypadków często przeżywają trudne chwile. Leżą wiele dni w szpitalu, przechodzą skomplikowane zabiegi czy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obawiają się o swoją przyszłość i nie mogą sobie poradzić z traumą. Nie są to zbyt komfortowe warunki do rozmyślania na temat roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy czy zbierania dowodów uzasadniających wysokość […]

Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Kredyt vs pożyczka: gdzie są różnice?

Umowa kredytu i umowa pożyczki są w istocie często ze sobą mylone. Kredyt zazwyczaj kojarzy się z „kredytem na dom” czy „kredytem na samochód”. Pożyczki natomiast z tzw. „chwilówkami”. Są to jednak znacznie różniące się od siebie instytucje w prawie cywilnym. Zatem na czym polega różnica? Obydwie instytucje definiuje zarówno […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Umowa kredytu od podstaw

Umowa kredytu – jedna z najbardziej powszechnych umów zawieranych w obrocie gospodarczym, bo aż co drugi Polak spłaca kredyt. Jak podaje Biuro Informacji Krajowej (BIK), w 2017 roku łącznie spłacanych jest prawie 28 mln zobowiązań kredytowych na łączną kwotą 584,2 mld zł! Umowa kredytu określana jest również jako „umowa o kredyt” […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypadek przy pracy – świadczenie nie tylko z ZUS

Trudno zaprzeczyć, że w typowej sytuacji praca na czarno albo w oparciu o umowę o dzieło jest opłacalna ekonomicznie. Pracodawca nie musi płacić różnego rodzaju składek i podatków, co może przełożyć się na większą pensję dla podwładnego. Problemy pojawiają się jednak, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie wykonywania zleconych zadań. […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Sportowe

Nadużycia podmiotowe w prawie sportowym

Z uwagi na swoją specyfikę, prawo sportowe jest połączone z innymi dziedzinami prawa. Przede wszystkim odnosi się to do prawa cywilnego w jego szerokim ujęciu. Nadużycie prawa podmiotowego ma duże znaczenie również w sporach z zakresu prawa sportowego. Prawo podmiotowe – grupy uprawnień Do praw podmiotowych należy zaliczyć trzy grupy […]