Tag: kodeks drogowy

Nieudzielenie pomocy to przestępstwo

Ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać samochody bezrefleksyjnie mijające leżącego na jezdni człowieka. Oczywiście pod fotografią można było znaleźć lawinę komentarzy. A w nich z jednej strony dobitnie wytykano ludziom tzw. znieczulicę. Z drugiej zaś wyrażano zrozumienie dla kierowców, gdyż cała sytuacja mogła być przecież zorganizowaną akcją […]

Kiedy za kolizję zapłacimy z własnej kieszeni?

Zasadniczo obowiązkowa polisa OC pozwala kierowcom spać spokojnie. Za wyrządzoną szkodę w ruchu drogowym zapłaci bowiem ubezpieczyciel. Sprawcę czeka jedynie wyższa składka za następny okres ochrony. Są jednak sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia. W ostatecznym rozrachunku straty poniesione przez poszkodowanego pokryjemy więc z własnej kieszeni. […]

Jak samodzielnie zmniejszyć korki i poprawić bezpieczeństwo na drodze?

Poruszanie się po zatłoczonych ulicach często nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne. Codzienne korki w miastach powodowane są przez różne czynniki – wypadki, niezapewnienie dostatecznej przepustowości przez zarządcy drogi, źle ustawioną sygnalizację świetlną czy brak obwodnic. Nie można jednak zapominać, że zatory generowane są również przez samych kierowców. Wielu z […]

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Gdy zaparkowany przez nas samochód znika – szczególnie jeśli pozostawimy go w miejscu niedozwolonym – przed zgłoszeniem kradzieży zastanówmy się czy policja albo straż miejska nie miała podstaw do jego usunięcia. Możliwe, że pojazd nie jest rozbierany na części przez złodziei, lecz bezpieczny oczekuje na odbiór na parkingu strzeżonym, oczywiście […]

Czy tramwaj ma zawsze pierwszeństwo?

W konfrontacji z tramwajem kierowcy samochodów osobowych zachowują się często nad wyraz nieśmiało – ustępują pierwszeństwa nawet wtedy, gdy nie wymaga od nich tego prawo. Czy słusznie? Może i w tym przypadku Dawid ma szansę pokonać Goliata? Co na to zasady ogólne? Z jednej strony nie powinien dziwić fakt, że […]

Jak zaparkować zgodnie z prawem?

Liczba samochodów osobowych w Polsce wyniosła w roku 2016 między 15 a 20 milionów (wyniki różnią się w zależności od sposobu przeprowadzenia badań). W tymże roku zarejestrowano 1.822.049 pojazdów (dane CEPiK). Wobec tego, liczba aut przypadająca na 1 mieszkańca to około 0,59 i stale rośnie. Wszystkie te pojazdy muszą zmieścić […]

Zachowanie szczególnej ostrożności a zasada zaufania w ruchu drogowym

Po opublikowaniu artykułu pt. „Czy na pewno na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania?” jeden z czytelników zasugerował, że mogłem mieć na celu zachęcenie uczestników ruchu drogowego do niezachowywania ostrożności. Poniżej postaram się wyjaśnić, że „zasada zaufania doznającego ograniczeń w sytuacjach szczególnych” ma sens zgoła odmienny i nie bez przyczyny występuje […]

Wyprzedzałem? Przecież jadę swoim pasem!

Oglądając, pojawiające się czy to w sieci, czy w telewizji, programy pokazujące pracę policji drogowej można odnieść wrażenie, że nie wszystkie osoby poddawane kontroli rozumieją popełniane przez siebie wykroczenia. Jest to najwyraźniej widoczne, gdy do spotkania z drogówką dochodzi w związku z nieprawidłowym manewrem wyprzedzania na jezdni o więcej niż […]