Tag: kodeks postępowania administracyjnego

16 czerwca 2021
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego uniemożliwi reprywatyzację?
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego - jakich zmian możemy się spodziewać? Czy nowelizacja kodeksu uniemożliwi reprywatyzację?
2 sierpnia 2019
WSA uchylił decyzję prezesa NBP o odmowie ujawnienia informacji dotyczących umów cywilnoprawych
WSA wydał wyrok, w którym uchylił decyzję prezesa NBP, dotyczącej udostępnienia informacji o umowach cywilnoprawnych. Co znalazło się w jego treści?
31 maja 2019
Kiedy sprawę załatwimy milcząco?
Milczące załatwienie sprawy – ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania administracyjnego nową instytucję. Kiedy następuje milczące załatwienie sprawy?
27 lutego 2019
Pierwsza wygrana komisji reprywatyzacyjnej przed WSA
WSA wypowiedział się na temat działań komisji reprywatyzacyjnej. Czy Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich działa zgodnie z prawem?
20 grudnia 2018
Czy sąsiad może wstrzymać budowę domu?
Budowa domu - czy sąsiad może wstrzymać pozwolenie na budowę? Inwestycja a sąsiad - kiedy jest stroną postępowania? Czy inwestor może wejsć na jego działkę?
5 listopada 2018
Podważenie ustaleń raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Istnieje możliwość zgłoszenia wniosków dowodowych zmierzających do podważenia raportu odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dowiedz się więcej.
12 października 2018
Uprawnienia organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa
Na jakich zasadach został zapewniony społeczeństwu udział w ochronie środowiska? Dowiedz się więcej na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
10 października 2018
Ponaglenie - przewlekłość postępowania administracyjnego lub bezczynność organu administracji publicznej
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Dowiedz się więcej na temat prawa do wniesienia ponaglenia. | kruczek.pl
10 września 2018
Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce trwa miesiącami. Rzecznik interweniuje w MSWiA
Do Biura RPO wpływają liczne skargi na przewlekłość postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców. Dowiedz się więcej!
22 lutego 2018
Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego