Tag: Kodeks Pracy

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia za pracę

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wypłata pensji jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 22 i art. 94 kodeksu pracy. Nieumieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia nie czyni jej nieważną. Wysokość wynagrodzenia można bowiem ustalić w sposób odpowiadający rodzajowi pracy, kwalifikacjom i ilości świadczonej pracy oraz jednakowemu […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Systemy czasu pracy – zadaniowy, w ruchu ciągłym

W poprzednim artykule omówiliśmy podstawowy, równoważny oraz skrócony czas pracy. Dziś pozostałe dwa systemy: zadaniowy czas pracy oraz czas pracy w ruchu ciągłym. Zadaniowy czas pracy Zadaniowy czas pracy reguluje art. 140 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, skrócony

Zgodnie z kodeksem pracy wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, skrócony oraz zadaniowy. Każdy z nich charakteryzuje się tym, że przeciętna tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin. Natomiast norma łączna, liczona wraz z godzinami nadliczbowymi, wynosi 48 godzin. A czym się różnią? O tym poniżej. Podstawowy czas pracy […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wynagrodzenie w gotówce – od 2019 roku będzie to trudniejsze

Początek roku przyniesie zmiany w sposobie wypłaty wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie wymagana zgoda pracownika na przelew pensji na konto bankowe. To, co do tej pory było wyjątkiem, stanie się zasadą. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik będzie musiał mieć konto w banku. Konieczne będzie natomiast dostosowanie regulaminów […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaje urlopów pracowniczych

Jedną z najprzyjemniejszych dla pracowników zasad prawa pracy jest prawo do wypoczynku. Nie da się być w pełni efektywnym bez wakacyjnej przerwy. Również obowiązek poszanowania prawa pracownika do prywatności  i podtrzymywania więzi rodzinnych wymaga udzielania zwolnień od pracy w szczególnych przypadkach. Na co konkretnie może w tym zakresie liczyć każdy […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zwrot należności z tytułu podróży służbowej

W dniu 04 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący zwrotu należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę W przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna okazała się zasadna, chociaż nie wszystkie podniesione w niej zarzuty zasługiwały na uwzględnienie. Niezasadny okazał się zarzut naruszenia […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Małoletni, nieletni, młodociany – czy to ta sama osoba?

W potocznym rozumieniu osoba dorosła to ta, która ukończyła 18. rok życia. Wszyscy inni to: dzieci, małoletni, nieletni, niepełnoletni czy młodociani. Pewnie dałoby się znaleźć jeszcze więcej słów na określenie takich osób. Dla przeciętnego człowieka dzień osiemnastych urodzin to jedyna granica, której przekroczenie zmienia cokolwiek, jeśli chodzi o sferę prawną. […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Istotne zmiany w prawie pracy od 22 listopada

Czwartek 22 listopada to ważna data dla pracowników. Bowiem części z nich umowy terminowe przekształciły się w kontrakty na czas nieokreślony. W życie weszła rewolucyjna zmiana w Kodeksie pracy. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Limit 33 miesiące zatrudnienia W świetle nowelizacji podpisanej przez prezydenta w 2015 roku, łączny […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Koniec okresowych szkoleń BHP w biurach

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął pakiet zmian. W jego skład wchodzi między innymi nowelizacja kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami spora grupa pracowników zostanie zwolniona z obowiązku przeprowadzania okresowych badań BHP. Zwiększy się też grono przedsiębiorstw, w których to pracodawca będzie wykonywał obowiązki służby BHP. Powyższe zmiany związane są z […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Mobbing – psychiczne i fizyczne znęcanie się nad pracownikiem

Mobbing to stygmatyzowanie pewnych pracowników i stosowanie wobec nich represji w postaci nękania psychicznego. To zachowanie systematyczne. Statystyczna ofiara dręczona jest przez pół roku przynajmniej raz w tygodniu. Koszty psychiczne i somatyczne prześladowanego pracownika okazują się bardzo wysokie, tym bardziej, że udręczony na ogół nie ma znaczących środków dokonania odwetu. […]