Tag: konsument

Światowy Dzień Konsumenta

15 marca traktowany jest powszechnie jako Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Prezes UOKiK poinformował członków Komitetu Społecznego RM o kampanii edukacyjnej, której celem będzie ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz o prawach konsumenckich np. o 14-dniowym okresie umożliwiającym bezpłatne odstąpienie od umowy zawartej na pokazie. Ponadto, w kwestii […]

Dostawa internetu zgodna z prawem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował spółkę Multimedia Polska. Jest to operator telekomunikacyjny dostarczający internet oraz telewizję. Urząd w działaniu tej firmy dopatrzył się szeregu nieprawidłowości. UOKiK zbadał, w jaki sposób Multimedia Polska zawierała i zmieniała umowy z klientami w latach 2015 i 2016. Urząd sprawdził między innymi, w jaki […]

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest sposobem zakończenia stosunku prawnego łączącego strony na podstawie zawartej między nimi umowy. Jest to rozwiązanie umowy przed końcem jej obowiązywania na podstawie oświadczenia jednej ze stron i bez konieczności uzyskania zgody drugiej strony umowy (niezależnie od tego, czy druga strona, miałaby, czy też nie miałaby zamiaru […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Uwzględniając wniosek dłużnika, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Wyznacza w nim sędziego-komisarza i syndyka oraz wzywa wierzycieli dłużnika do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego momentu to syndyk zarządza majątkiem upadłego, który staje się masą upadłości. […]

Nie musisz polegać tylko na gwarancji

Sprzęt elektroniczny, jak i każdy inny ułatwiający nam życie może okazać się również utrapieniem. Wady produktu przy konsumpcyjnej produkcji to „chleb powszedni”. Każda osoba (czyt. chyba wszyscy na świecie) mająca styczność z wadliwym produktem powinna wiedzieć, że ma możliwość skorzystania z dwóch bardzo skutecznych dróg do naprawy lub zwrotu niezadowalającego […]

Upadłość konsumencka – remedium na długi

Upadłość konsumencka jest instrumentem prawnym, mającym na celu prowadzenie postępowania sądowego umożliwiającego oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. konsumentów, którzy znajdują się w stanie niewypłacalności. Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest jego niewypłacalność, która oznacza, iż dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań. Postępowanie o ogłoszenie upadłości […]

Jak zwrócić nietrafiony prezent?

Rozpoczął się sezon kupowania świątecznych prezentów. W tym okresie szczególnie ważne jest poznanie swoich uprawnień jako konsument. Ogólnie znaną wiedzą jest, że istnieje możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątki od tej reguły oraz inne szczegóły mające wpływ na pozytywne rozpatrzenie oddania produktu, który […]