Tag: koszty uzyskania przychodu

Podatki

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego kosztem uzyskania przychodu w CIT

Od 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) uwzględnią w kosztach uzyskania przychodu fikcyjne odsetki od finansowania działalności kapitałem własnym. Mowa o dopłatach do kapitału lub tzw. zyskach zatrzymanych. Zmiana ta ma zrównać skutki podatkowe finansowania kapitałem własnym ze skutkami podatkowymi finansowania kapitałem zewnętrznym (gdzie np. odsetki od […]

Podatki

Zmiany w opodatkowaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku

Od nowego roku nastąpi zmiana w opodatkowaniu samochodów firmowych. Początkowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych zakładał, że do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć jedynie 50% wydatków (tak jak w ustawie o VAT). Zmiana w projekcie zakłada mniej restrykcyjne zasady rozliczania wydatków na pojazdy. Będzie można zaliczyć do kosztów […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zapewnienie przez pracodawcę posiłków i napojów dla pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownicy zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych mają prawo otrzymania od pracodawcy napojów i posiłków profilaktycznych. Dotyczy to w szczególności wykonywania pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym pracownika lub też wykonywania pracy w szczególnie uciążliwych warunkach atmosferycznych. W takiej sytuacji pracownik z tego tytułu nie rozpozna […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jak należy takie odszkodowanie kwalifikować w ujęciu przychodu pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów pracodawcy? […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

Diety i inne należności wynikające z podróży służbowej zwolnione są z opodatkowania wyłącznie do limitu określonego w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zgodnie z […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opodatkowanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Zatrudniając specjalistę, pracodawca musi zabezpieczyć swój interes na wypadek przejścia tego specjalisty do konkurencji. Celowi temu służyć ma umowa o zakazie konkurencji uregulowana w art. 101(1) kodeksu pracy, a dokładniej odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku pracy z tytułu powstrzymywania od działalności konkurencyjnej. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opodatkowanie odszkodowań za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku zasądzenia przez sąd pracy odszkodowania na rzecz byłego pracownika za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowanie takie będzie wolne od podatku. W przypadku gdyby jednak strony przed zapadnięciem wyroku zawarły w tym zakresie stosowną ugodę pozasądową, kwota wynikająca z takiej ugody będzie stanowiła przychód pracownika […]

Cykle, Podatki

Opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika

Jakie świadczenia na rzecz pracowników są opodatkowane, a jakie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania? Które wydatki z tytułu świadczeń na rzecz pracownika, pracodawca będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, a których nie? Oto tylko niektóre z pytań i wątpliwości pracodawców, które będę chciał rozwiać, zapoczątkowanym właśnie cyklem artykułów, dotyczącym […]

Cykle, Podatki

Środki trwałe do 10.000 zł w kosztach uzyskania przychodu

Od nowego roku mamy do czynienia z podwyższonym limitem wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającym jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z założeniami fiskusa, podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10.000 zł limitu będzie pozytywnie oddziaływać na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W ujęciu podatkowym amortyzacja […]

Cykle, Podatki

Koszty uzyskania przychodu usług doradczych w grupie kapitałowej będą limitowane

Zgodnie z projektem zmian w Ustawie CIT od 2018 roku obowiązuje nowy przepis. , Wprowadza on ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Czy rozwiąże to problem nieuzasadnionego ekonomicznie generowania kosztów uzyskania przychodów? Czas pokaże. Do końca 2017 roku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych […]