Tag: KPK

Prawo Karne

Posiedzenie pojednawcze – przebaczać czy nie?

Szczególne przestępstwa wymagają szczególnych środków i narzędzi. I nie dotyczy to tak ciężkich uczynków jak zabójstwo czy zgwałcenie, ale pomniejszych zachowań, które środowisko prawnicze określa mianem „prywatek”. Przestępstwa prywatnoskargowe już wielokrotnie gościły na stronach portalu Kruczek.pl, dlatego ten artykuł zostanie poświęcony jedynie posiedzeniu pojednawczemu. Jak śmiesz!? Idziemy do sądu! Ze […]

Prawo Karne

Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia? – część 2

Pierwszy artykuł wprowadził nas w podstawy legislacyjne oraz aksjologiczne prawa oskarżonego do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia. Nadal jednak aktualne pozostaje pytanie o ewentualną treść pisma i fakultatywność jego wystosowania. Sąd czy prezes… co za różnica? Z kodeksowego ulokowania art. 338 § 2 KPK wynika, że jest on elementem regulacji […]

Prawo Karne

Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!

Skorzystanie z pomocy biegłego w toku postępowania karnego bardzo często wiąże się nie tylko z koniecznością oczekiwania na ekspertyzę, ale również z dużymi kosztami. W zależności od użytych przez biegłego metod badawczych czy czasu przeznaczonego na sporządzenie opinii mogą to być zarówno grosze, jak i bajońskie sumy. Wynagrodzenie czy koszty? […]

Prawo Karne

Czym jest umorzenie rejestrowe?

Umorzenie rejestrowe, jak każde inne, kończy wszczęte uprzednio postępowanie. Katalog przesłanek z art. 17 KPK określa sytuacje, w jakich powinno ono nastąpić. Czym więc różni się zwykłe umorzenie od umorzenia rejestrowego, będącego następstwem wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw? Tylko dochodzenia! Co istotne, umorzenie opisane […]

Prawo Karne

Czy świadka można badać?

Zagadnienie dopuszczalności badań w polskiej procedurze karnej jest dość problematyczne. Dotyczy różnych uczestników postępowania – oskarżonego, podejrzanego, osoby podejrzanej, pokrzywdzonego. A co ze świadkiem? Czy w celu zwiększenia jego prawdomówności wolno podać mu jakieś środki? Czy można przesłuchać go w obecności psychologa? To (aż?) świadek … Analiza regulacji dotyczących badań […]

Prawo Karne

Pokrzywdzony, jesteś stroną przed prokuratorem!

Nazbyt przyzwyczajeni do dychotomii inkwizycyjności i kontradyktoryjności, a tym samym do podstawowych różnic pomiędzy postępowaniem przygotowawczym a sądowym, często zapominamy, że wspomniane modele postępowania nie występują nigdzie w czystej postaci. To pewnego rodzaju wzory, które w swoich założeniach muszą znaleźć miejsce na tezy każdego z nich. Jesteś stroną! Instytucja strony […]

Pozostałe

Znaczenie przyrzeczenia

To ma być majestatyczna chwila, w której świadek – stojąc przed obliczem sądu – uroczyście przyrzeka, że dopełni obowiązku prawdomówności i wyzna wszystko, co mu jest wiadome. Niestety, zazwyczaj brakuje na to czasu… Treść obecnie obowiązującego przyrzeczenia (art. 188 § 1 KPK): Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem […]

Prawo Karne

Czym są pytania sugerujące?

Do protokołu: Stawia się świadek NN … Pada pytanie prokuratora. Świadek zeznaje… W protokołach rozpraw nie znajdziemy treści zadawanych pytań, co rodzi w konsekwencji wiele problemów. Bezskuteczne bywają późniejsze próby ich odtworzenia czy przemyślenia poprawności ich formułowania. Zaczynamy mieć pewne wątpliwości, niestety często jest już za późno. Zachłanni pytający Po […]