Tag: KSH

18 lipca 2019
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Wzór umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. - Generator Umów
Zbycie udziałów w spółce z o.o. to sprzedaż, darowizna lub zamiana, której przedmiotem jest udział. Czym jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
19 czerwca 2019
Akcja - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Akcja to najbardziej znan papiery wartościowe. Czym jest akcja? Jakie są rodzaje akcji? Na co pozwalają podstawowe prawa akcjonariuszy?
10 kwietnia 2019
Zadośćuczynienie za błąd urzędnika
Kiedy Skarb Państwa odpowiada za naruszenie dóbr osobistych obywatela? Czym może skutkować błąd urzędnika? Czy opłaca się walczyć z machiną urzędniczą?
11 lutego 2019
Pełnomocnictwo rodzajowe w spółce
28 maja 2018
Formy prawne działalności gospodarczej - spółka komandytowa
Spółka komandytowa to kolejna forma prawna dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej. Do założenia spółki komandytowej potrzebne są minimum dwie osoby (fizyczne lub prawne), z których jedna będzie komandytariuszem, a druga - komplementariuszem. Zalety i wady spółki komandytowej na kruczek.pl
6 kwietnia 2018
Odpowiedzialność członka zarządu
24 października 2017
Podział spółki kapitałowej a odpowiedzialność za zobowiązania
7 października 2017
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej