Tag: kurator

27 maja 2021
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi – czy jest możliwe?
Powództwo o ochronę dóbr osobistych dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi - czy istnieje podstawa prawna? Czy wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego?
15 marca 2021
Kiedy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?
Warunkowe zawieszenie wykonania kary stanowi alternatywę dla bezwzględnego pozbawienia wolności. W jakich sytuacjach jest ono możliwe?