Tag: małoletni

11 października 2019
Kiedy nieletni może zostać umieszczony w zakładzie poprawczym?
Zakład poprawczy jest placówką resocjalizacyjną dla nieletnich do 21. roku życia. Czy każdy nieletni przestępca tam trafia? Jakie są przesłanki zastosowania tego środka?
15 lipca 2019
Przesłuchanie świadka, którym jest dziecko
Dziecko jako świadek w procesie. Kiedy może zostać przesłuchane? Jak wygląda przebieg przesłuchania? Jak musi być przygotowane specjalne pomieszczenie?
1 lipca 2019
Eksmisja sprawcy przemocy domowej z lokalu
Przemoc domowa – prawo nie pozostaje w tej kwestii bierne i wyposaża sądy w narzędzia umożliwiające odseparowanie sprawcy od jego ofiar. Eksmisja sprawcy
26 listopada 2018
Małoletni, nieletni, młodociany – czy to ta sama osoba?
Kim jest małoletni, nieletni, młodociany? Czym różnią się te pojęcia? Jakie różnice wyróżnia między nimi kodeks karny i kodeks pracy?
20 lipca 2018
Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody
Czy roszczenia o naprawienie szkody mogą się przedawnić? Jeśli masz wątpliwości i szukasz porady - zajrzyj na naszą stronę! Wejdź i zobacz fachową interpretację.
29 maja 2018
Odrzucenie spadku przez małoletniego
13 października 2017
Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest leczenie bez zgody pacjenta?