Tag: mandat

Alfabet prawa: M jak mandat

W polskim systemie prawnym mandat niejedno ma imię. W prawie konstytucyjnym będziemy tak określać umocowanie posła czy senatora do sprawowania funkcji publicznej i reprezentowania społeczeństwa w zgromadzeniach. W prawie cywilnym natomiast mandatem możemy nazwać pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej czy umowę zlecenia (łac. mandatum). Jednak w życiu codziennym najczęściej spotykamy […]

Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w sposób zwykły, tj. po upływie okresu pełnienia funkcji, na jaki został członek zarządu powołany. Może też nastąpić na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia funkcji. Przypadki nagłego przerwania pełnienia funkcji zostały wskazane w art. 202 § 4 ksh. Należą do nich śmierć, rezygnacja albo […]

Za mandat zapłacimy kartą

Każdy, kto kiedykolwiek dostał mandat wie, jak uciążliwe może być uiszczenie za niego należności. Wiąże się to z wizytą na poczcie albo na zrobieniu przelewu online – musimy mieć jednak przy sobie blankiet z numerem mandatu i numerem konta, na który przesyłamy środki. Od lutego ma się to zmienić. Trwa […]

Cofanie liczników w samochodach będzie karane

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mają wejść w życie zmiany, które według zalożenia będą walczyć z procederem „przekręcania” liczników w używanych autach. Obowiązujący dotychczas stan prawny nie przewiduje sankcji za takie czyny. Obecnie większość osób kupujących samochód jest nieświadoma zagrożenia. – Mamy do czynienia z plagą cofania liczników samochodów, które są […]

Kontrolerzy muszą pozwolić na zakup biletu

W tramwaju lub autobusie istnieje możliwość zakupu biletu w biletomacie lub przy okienku u kierowcy. Pasażerowie chętnie korzystają z tej usługi. Pozwala to zaoszczędzić im czas na szukanie sklepu lub automatu z biletami, szczególnie gdy są one oddalone od przystanku, z którego odjeżdża ich środek transportu. Pomimo tego kontrolerzy czasami […]

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej

Zgodnie z art. 18 KSH, nie może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. Przestępstwa te określone są natomiast w paragrafie 2 tego artykułu. Mowa o przestępstwach przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, […]

Komórka na czerwonym świetle karana

W ciekawym procesie, który toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieście w dniu 11 kwietnia 2017 r. zapadł wyrok XI W 5824/16 skazujący za wykroczenie kierowcę prowadzącego rozmowę telefoniczną z samochodu, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Nie pomogła nawet automatyczna skrzynia biegów. Zgodnie z treścią wyroku „W ocenie sądu nie sposób […]