Tag: mienie powierzone

14 grudnia 2020
Odpowiedzialność pracowników – porządkowa i materialna
Jak kształtuje się odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Czy pracodawca płaci za naruszenia?