Tag: Naczelny Sąd Administracyjny

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zakaz reklamy aptek i leków

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Apteki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej. Sąd I instancji wskazał, że decyzją Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał nią skarżącej zaprzestania […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zniesienie współwłasności ze Skarbem Państwa

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 02 września 2011 r. wydał postanowienie dotyczące sprzedaży działki leśnej. Dotyczy ono sytuacji, gdy działka jest współwłasnością Skarbu Państwa. Jaki organ rozpatruje taki wniosek? Sprzedaż działki leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu zniesienia współwłasności ze Skarbem Państwa, jest czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w drodze […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Niedopuszczalność wniesienia odwołania

W dniu 18 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie dotyczące niedopuszczalności wniesienia odwołania. W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy (dalej jako „skarżący”) na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz decyzji […]

Prawo Konstytucyjne

Zgoda na dalsze orzekanie

Dnia 11 września 2018 roku Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu. Decyzja została podjęta przez głowę państwa na podstawie kompetencji, jaką przyznają Prezydentowi przepisy niedawno znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

NSA: Do parku wejdziemy z psem

Posiadający psy mieszkańcy miasta nie mają łatwego życia, szczególnie jeśli ich pupile potrzebują dużo ruchu. Wszędzie wokół tylko beton, blokowiska i samochody. Spacerowanie z czworonogiem po takiej okolicy nie należy do przyjemnych. Jedynym ratunkiem są więc – stosunkowo dość licznie występujące w Polsce – parki. Problem pojawia się, gdy przed […]

Prawo Administracyjne

Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez rejestracji

Według ostatniego spisu powszechnego (2011) 86,9% Polaków to katolicy, 1,31% osób wyznaje prawosławie, a 0,38% – protestantyzm.  Religie niechrześcijańskie reprezentowane są przez niewielki odsetek ludności. Ateistów jest z kolei około 10%. W bazie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się łącznie niemal 200 kościołów i wyznań. Na tej liście nie ma, i […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym: Naczelnik Urzędu Celnego, określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki VW […]

Orzecznictwo, Podatki

Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Wyrok Sądu I instancji Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we decyzją, działając na podstawie art. 30 […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Administracyjne

Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej

W przedmiotowej sprawie skarżący jest jednostką budżetową. Swoją działalność wykonuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w sprawie domów pomocy społecznej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Podstawą działalności Skarżącego jest decyzja administracyjna o skierowaniu oraz decyzja o wysokości opłaty za pobyt. Skarżący nie zawiera z […]