Tag: Naczelny Sąd Administracyjny

3 grudnia 2018
Niedopuszczalność wniesienia odwołania
18 września 2018
Zgoda na dalsze orzekanie
Prezydent RP wydał postanowienie, na mocy którego wyraził zgodę na dalsze orzekanie w stosunku do 5 sędziów Sądu Najwyższego oraz 21 sędziów Naczelnego Sądu
12 września 2018
NSA: Do parku wejdziemy z psem
Czy wprowadzenie zakazu wstępu do parku z psami jest zgodne z obowiązująmi przepisami prawa? Dowiedz się więcej, odwiedzając Kruczek.pl
3 sierpnia 2018
Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez rejestracji
Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie zostanie zarejestrowany jako wiara w spisie powszechnym. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, nie będzie zatem wpisu na żadną oficjalną listę.
16 lipca 2018
Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka
4 czerwca 2018
Volkswagen Touareg jako samochód osobowy na gruncie akcyzy
16 maja 2018
Odebranie korespondencji przez domownika w kontekście zawiadomienia o kontroli skarbowej
30 marca 2018
Kasy fiskalne w Domach Pomocy Społecznej
16 lutego 2018
Inwestycja musi mieć dostęp do drogi publicznej
12 lutego 2018
Ulga podatkowa przy sprzedaży mieszkania