Tag: najem

1 lutego 2018
Czym jest czynsz? - Encyklopedia Prawa
Sprawdź, czym jest czynsz, jak za niego płacić i jak ograniczyć go do minimum. Dowiedz się, jakie są konsekwencje zalegania z czynszem. | Kruczek.pl
24 stycznia 2018
Uprawnienia wynajmującego – prawo do odebrania rzeczy wynajętej
15 stycznia 2018
Przychody z najmu w 2018 roku – nowa stawka
8 października 2017
Co daje data pewna w umowie najmu i dzierżawy 
Bardzo istotne znaczenie dla praktyki ma treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., sygn.akt I CSK 325/08. Znajdziemy tutaj odpowiedź na pytanie – kiedy nowy nabywca nie może wypowiedzieć umowy najmu (dzierżawy). Więcej na Kruczek.pl