Tag: nieruchomość

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Rozwód – jak rozliczyć wspólny dług małżonków

W doktrynie górują dwa poglądy jeśli chodzi o kwestie wzajemnego rozliczenia długów. Dotyczą one sytuacji, kiedy po ustaniu wspólności majątkowej został on spłacony przez jednego z małżonków. Za dominujący pogląd poparty orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. jest następujący. Jeśli dług zaciągnięty przez jedno z małżonków w czasie […]

Prawo Cywilne

Zakaz pożyczek zabezpieczanych nieruchomością o wartości większej niż pożyczka

Po zaciągnięciu niewielkiej pożyczki można dziś stracić mieszkanie. Za zakazem pożyczek, zabezpieczanych nieruchomością o znacznie wyższej wartości niż one, opowiada się Krajowa Rada Notarialna. To jedna z jej propozycji zmian prawa, złożonych Ministrowi Sprawiedliwości dla skutecznej walki z wyłudzeniami mieszkań wskutek niekorzystnych umów pożyczkowych. Rada wnosi też, aby przejęta w […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Luka planistyczna a dopuszczalność roszczenia związanego z uchwaleniem mpzp

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w wyroku z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt I ACa 869/17) orzekł, jak należy traktować tzw. lukę planistyczną, gdy dochodzi się roszczeń na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem Sądu, w sytuacji, gdy okresy objęte kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana a uprawnienia i obowiązki właściciela lub użytkownika wieczystego

Stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli (w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą) korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy możliwe jest naruszenie miru domowego przez właściciela nieruchomości?

Naruszenie miru domowego jest przestępstwem stypizowanym w art. 193 k.k. Z treści tego przepisu wynika, że katalog podmiotów mogących odpowiadać za występek tego rodzaju, obejmuje każdego, kto wdziera się do domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszcza. Wydawać by się zatem […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

W przedmiotowej sprawie powodowie po ostatecznym sprecyzowaniu swego stanowiska domagali się między innymi zasądzenia od pozwanej  Spółki Akcyjnej kwoty 81.876,98zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Żądana kwota stanowiła odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez pozwaną z nieruchomości powodów przez okres 12 lat oraz za spadek wartości handlowej tej nieruchomości. […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Cykle, Prawo Cywilne

Jak kupić mieszkanie – Część III: Wspólnota czy spółdzielnia?

Szukając mieszkania na rynku wtórnym możemy natknąć się na oferty sprzedaży prawa własności lokalu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.  Co w takim wypadku wybrać? Czy – tak jak w powszechnym mniemaniu – najkorzystniej i najbezpieczniej jest nabyć własność, jako najpełniejsze z praw? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Obydwa rozwiązania mają […]