Tag: nieruchomość

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Cywilne

Ważna jest data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego, a nie podziału majątku

W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w roku 1984. Cały majątek małżonków został nabyty w trakcie trwania małżeństwa i stanowił ustawową wspólność małżeńską. W skład tego majątku wchodził budynek mieszkalny oddany do użytku w roku 2002. W dniu 12 listopada 2013 r. aktem notarialnym małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową. Jej […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kiedy mamy do czynienia z pozornością umowy?

W przedmiotowej sprawie powód na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego darował na rzecz córki nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 2,00 ha. Strony określiły wartość nieruchomości na kwotę 50.000 zł. Następnie Komornik Sądowy prowadzący egzekucję przeciwko powodowi chciał dokonać zajęcia przedmiotowej nieruchomości. Jednakże nie uczynił tego ze względu […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: N jak nieruchomość

W powszechnym mniemaniu nieruchomością jest dom, mieszkanie czy altana na działce letniskowej. Mówiąc inaczej – budynek albo jego część. Zgodnie z prawem cywilnym jest to jedynie ułamek tego pojęcia, którego znaczenie w rzeczywistości jest o wiele szersze. Definicja nieruchomości Zgodnie z art. 46 par. 1 kodeksu cywilnego „nieruchomościami są części […]

Prawo Cywilne

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to instytucja zawierana pomiędzy osobą fizyczną, która zbywa swoje prawo własności nieruchomości, na rzecz nabywcy. W zamian oczekuje on zobowiązania  się drugiej strony do zapewnienia „dachu nad głową”, jedzenia, pomocy w czasie choroby i opieki na odpowiednim poziomie. Nabywca ma wtedy możliwość  ustanowić na rzecz tzw. „dożywotnika” prawo […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Immisje – zakłócenie sygnału telewizyjnego

Zgodnie z art. 144 KC właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Najczęściej dzielimy immisje na materialne i niematerialne. Pierwsze polegają na przechodzeniu elementów takich jak pyły, sadze, zapachy, ciecze lub wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne itp. Drugie […]

Pozostałe, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Wycinanie drzew, a sprzedaż nieruchomości.

Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody z 11 maja 2017 roku, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku – w szczególności art. 83 a – 89 w/w Ustawy – wprowadziła istotne modyfikacje dotyczące wycinki drzew dokonywanej przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uzasadnieniem do […]