Tag: nieruchomość

Prawo Cywilne

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to instytucja zawierana pomiędzy osobą fizyczną, która zbywa swoje prawo własności nieruchomości, na rzecz nabywcy. W zamian oczekuje on zobowiązania  się drugiej strony do zapewnienia „dachu nad głową”, jedzenia, pomocy w czasie choroby i opieki na odpowiednim poziomie. Nabywca ma wtedy możliwość  ustanowić na rzecz tzw. „dożywotnika” prawo […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Immisje – zakłócenie sygnału telewizyjnego

Zgodnie z art. 144 KC właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Najczęściej dzielimy immisje na materialne i niematerialne. Pierwsze polegają na przechodzeniu elementów takich jak pyły, sadze, zapachy, ciecze lub wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne itp. Drugie […]

Pozostałe, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Wycinanie drzew, a sprzedaż nieruchomości.

Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody z 11 maja 2017 roku, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku – w szczególności art. 83 a – 89 w/w Ustawy – wprowadziła istotne modyfikacje dotyczące wycinki drzew dokonywanej przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uzasadnieniem do […]