Tag: notariusz

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Notariusz z nieukończoną aplikacją? To możliwe

Żeby trafić do liceum, trzeba przejść przez wszystkie klasy podstawówki. Maturę napisze tylko i wyłącznie ten, kto zostanie do niej dopuszczony po zaliczeniu przedmiotów wymaganych licealnym programem. Pracy licencjackiej i magisterskiej nie obroni ten, kto będzie miał zaległości na studiach i nie uzyska absolutorium. Wydawać by się mogło, że tak […]

Pozostałe

Egzamin notarialny – zdawały 542 osoby

542 zdających podeszło do egzaminu. 10 września 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości podało informacje wstępne zakończonego 6 września 2018 roku 3-dniowego maratonu dla chcących zdobyć tytuł notariusza. 18 godzin walki Każdy ze zdających miał sprostać zadaniom, które polegały na opracowaniu projektów aktów notarialnych. W dalszej kolejności należało przygotować odmowę dokonania czynności […]

Pozostałe

Rozpoczęcie egzaminów notarialnych

553 osoby – tylu kandydatów złożyło wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego. Ministerstwo Sprawiedliwości powołało specjalne komisje egzaminacyjne, które zajmą się realizacją przedsięwzięcia. Całość ma potrwać od 4 do 6 września 2018 roku i odbywać się będzie w różnych częściach kraju. Gdzie można przystąpić do egzaminu? Każdy z kandydatów ma […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Notariusz też powinien czuwać nad prawidłowością postanowień umownych

W przedmiotowej sprawie notariusz został uniewinniony przez sąd pierwszej i drugiej instancji od przewinień dyscyplinarnych. Zarzucane przewinienia polegały na przygotowaniu dwóch umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, w których wartość pożyczki wynosiła 50 tys. zł, a wartość nieruchomości kształtowała się w granicach 180 tys. – 200 tys. zł. W umowie zawarte były […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel – zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. CREWAN – Nowa instytucja Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona […]

Pozostałe

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Kodeks spółek handlowych (dalej zwany k.s.h.) reguluje istotę spółki partnerskiej w art. 86 – 101. W sprawach nieuregulowanych przepisami działu odpowiedniego dla spółki partnerskiej mają zastosowanie przepisy dotyczące spółki […]

Pozostałe

Ile zapłacimy u notariusza?

Niektóre czynności – dla swej ważności – wymagają zawarcia ich w szczególnej formie. Jedną z takich form jest sporządzenie umowy w postaci aktu notarialnego. Tylko w ten sposób możemy sprzedać mieszkanie, nabyć grunty, zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokonać wielu innych czynności. Jakie są stawki notarialne? Ile kosztuje akt […]

Pozostałe

Nieważność testamentu

W przedmiotowej sprawie sąd rejonowy prowadził postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po rodzicach stron (dwóch sióstr) – na wniosek jednej z nich. Wnioskodawczyni domagała się stwierdzenia, że całość spadku po ojcu stron nabyła ich matka (na podstawie testamentu), zaś całość spadku po matce stron – nabyła wnioskodawczyni (na […]