Tag: nowelizacja

Nowego kodeksu pracy nie będzie

– Nie wyobrażam sobie, żeby tak duże zmiany można było przyjmować wbrew woli tych, którzy uczestniczyli w pracach komisji – powiedziała dziś rano minister Elżbieta Rafalska. Zapowiedziała też, że ministerstwo w niektórych Komisjach podejmie prace nad niektórymi z propozycji. Jednakże całość projektów nie będzie już dalej procedowana. – Ten dorobek […]

Dyrektor szkoły – zmiany w konkursie na stanowisko

Zmiany ws. konkursu na dyrektora szkoły. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na dostosowanie przepisów. Powstanie nowa lista dokumentów, które są wymagane od kandydata. Zmiany zaszły również w wymogu oczekiwanego wykształcenia. Przyszły dyrektor szkoły z nowym oświadczeniem MKiDN zdecydowało zrezygnować z wymogu poświadczonej kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość kandydata. […]

Szkoła i przedszkole z nowymi przepisami od MEN

Dnia 4 kwietnia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia. Akt prawny dotyczy szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Szkoła, a zmiany w podziałach na „klasy” Zgodnie z art. 5 nowelizowanego rozporządzenia „liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie […]

Ustawa o Sądzie Najwyższym już do zmiany?

Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym dopiero kilka dni temu weszła w życie, a już został przygotowany kolejny projekt zmian. Dotyczyć mają one między innymi samodzielności budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów – członków tej Izby. Poseł Andrzej Matusewicz poinformował, jakie zmiany przewiduje nowelizacja. – Najważniejsze zmiany, które proponujemy w […]

Czym jest skarga nadzwyczajna?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pojawiła się nowa instytucja – skarga nadzwyczajna. Jej celem jest możliwość poddania prawomocnego wyroku sądowego pod wątpliwość. Kontrola SN ma na celu sprawdzenie konkretnego orzeczenie pod względem praworządności i sprawiedliwości. Warto bliżej zapoznać się z charakterystyką nowej instytucji. Skarga nadzwyczajna i […]

Sąd Najwyższy – zmiany po nowelizacji

Sąd Najwyższy przechodzi stan wielkich zmian. Nowelizacja ustawy o SN określa skargę nadzwyczajną na wyroki, które stały się już prawomocne, powstanie również odrębna izba dyscyplinarna dla prawników. W stan spoczynku od 3 kwietnia 2018 roku przejdzie każdy sędzia po 65 roku życia, a składy orzekające zostaną uzupełnione przez ławników. Skarga […]

Obwody łowieckie a wyłączenie gruntu z jego obszaru

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie ułatwia wyłączenie z polowań gruntu, który wchodzi w skład obwodu łowieckiego. Akt prawny wszedł w życie 1 kwietnia 2018 roku. Podział na obwody łowieckie Każdy właściciel lub użytkownik wieczysty będzie miał możliwość przekazania swoich uwag do projektu uchwały dot. podziału na obwody łowieckie. Przy ich rozpatrzeniu […]

Wskazanie terminu wymagalności w pozwie

W Sejmie od 23 stycznia 2018 r. trwają pracę nad poprawkami dotyczącymi Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy: skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (6 lat zamiast 10) przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych […]

Nowelizacja ustawy ws. roszczeń grupowych

19 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. W ustawie unormowane zostały postępowania cywilne dot. spraw, w których co najmniej 10 osób dochodzi roszczenia jednego rodzaju, opartego na takiej samej podstawie prawnej. Zastosowanie ustawy Akt prawny określa sprawy o roszczenia z tytułu odpowiedzialności […]