Tag: nowelizacja

Przedawnienie – nowe terminy w kodeksie cywilnym

Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Roszczenie majątkowe wygaśnie po 6 latach, a nie jak dotychczas po 10. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą kodeks cywilny i niektóre inne akty prawne. Nowe zasady w terminach przedawnienia Nowelizacja podpisana 28 maja 2018 roku wprowadza zasadę, która koniec terminu przedawnienia określa na ostatni dzień roku kalendarzowego […]

Nowelizacja KPC z podpisem Prezydenta

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC) oficjalnie już za dwa tygodnie. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku.  Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Niekonstytucyjny artykuł Celem uchwalonej ustawy ma być dostosowanie aktów prawnych. Powodem zmian stał się wyrok TK stwierdzający niekonstytucyjność artykułu 7541 § […]

Broń pod większą kontrolą – System Rejestracji Broni w Polsce

Cała broń znajdująca się w prywatnych rękach trafi do rejestru tworzonego przez MSWiA. W tym celu powołany do życia ma zostać System Rejestracji Broni. Jedną z podstawowych funkcji będzie komputeryzacja i udzielenie dostępu do bazy uprawnionym organom, takim jak Policja. Zwiększenie kontroli uprawnionych organów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, […]

Zmiany w TK – ustawa podpisana

Nowelizacja przepisów związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisie Andrzeja Dudy pod aktem prawnym 3 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcia „z naruszeniem przepisów” 22 marca 2018 roku w Sejmie została złożona ww. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o […]

Kolejna reforma Kodeksu karnego?

W środę – 25 kwietnia 2018 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przedstawili przygotowany w resorcie program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Program zawiera realizowane lub planowane zmiany w prawie karnym. Program ma na celu głównie walkę z drobnymi przestępstwami, zaostrzenie kar za najpoważniejsze zbrodnie oraz walka […]

Konstytucja Biznesu – zmiany już w następnym tygodniu

Nowelizacja tzw. „Konstytucji Biznesu” wchodzi w życie 30 kwietnia. Projekt zakłada zmiany czterech ustaw i wprowadzenie ustawy Prawo przedsiębiorców (zamiast ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Celem aktów prawnych ma być zwiększenie bezpieczeństwa w dziedzinie prawa i sprawienie, że przedsiębiorca będzie miał bardziej klarowną wizję, czemu mają służyć zawarte w projekcie […]

Nowego kodeksu pracy nie będzie

– Nie wyobrażam sobie, żeby tak duże zmiany można było przyjmować wbrew woli tych, którzy uczestniczyli w pracach komisji – powiedziała dziś rano minister Elżbieta Rafalska. Zapowiedziała też, że ministerstwo w niektórych Komisjach podejmie prace nad niektórymi z propozycji. Jednakże całość projektów nie będzie już dalej procedowana. – Ten dorobek […]

Dyrektor szkoły – zmiany w konkursie na stanowisko

Zmiany ws. konkursu na dyrektora szkoły. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się na dostosowanie przepisów. Powstanie nowa lista dokumentów, które są wymagane od kandydata. Zmiany zaszły również w wymogu oczekiwanego wykształcenia. Przyszły dyrektor szkoły z nowym oświadczeniem MKiDN zdecydowało zrezygnować z wymogu poświadczonej kopii dokumentu, który potwierdza tożsamość kandydata. […]

Szkoła i przedszkole z nowymi przepisami od MEN

Dnia 4 kwietnia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia. Akt prawny dotyczy szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Szkoła, a zmiany w podziałach na „klasy” Zgodnie z art. 5 nowelizowanego rozporządzenia „liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie […]

Ustawa o Sądzie Najwyższym już do zmiany?

Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym dopiero kilka dni temu weszła w życie, a już został przygotowany kolejny projekt zmian. Dotyczyć mają one między innymi samodzielności budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów – członków tej Izby. Poseł Andrzej Matusewicz poinformował, jakie zmiany przewiduje nowelizacja. – Najważniejsze zmiany, które proponujemy w […]