Tag: ochrona posiadania

21 grudnia 2020
Roszczenia posesoryjne, czyli ochrona posiadania – roszczenie o przywrócenie poprzedniego stanu posiadania i zaniechanie naruszeń
Roszczenia posesoryjne stanowią podstawową ochronę posiadania. Służą każdemu posiadaczowi, niezależnie od charakteru posiadania.