Tag: odpowiedzialność karna

17 października 2019
Zdjęcie jako dowód w sprawie - czy zdjęcie może być jedynym dowodem?
Czy można traktować zdjęcie jako dowód w sprawie sądowej? Kiedy może być ono jedynym dowodem? Wejdź i dowiedz się wszystkiego na temat zdjęcia jako dowodu!
29 stycznia 2019
Małe tablice rejestracyjne w europejskim samochodzie. Czy coś za to grozi?
Od lipca 2018 roku istnieje możliwość wyrobienia w polskim urzędzie gminy tzw. małych tablic rejestracyjnych. Czy małe tablice są jednak dla wszystkich?
24 stycznia 2019
Monopol na prawdę i zbawienie za przelew, czyli prawne aspekty działalności sekt
Jak kształtuje się odpowiedzialność karna członków sekty? Kiedy wymagana jest interwencja? Dowiedz się więcej. Poznaj prawne aspekty działalności sekt.
31 października 2018
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych - zmiany w przepisach
Czasem spółka czy inny podmiot zbiorowy odpowiada za przestępstwo popełnione przez osobę wchodzącą w jej skład. Poznaj przepisy prawa i dowiedz się więcej.
29 października 2018
Rewolucyjne zmiany w odpowiedzialności karnej spółek
10 sierpnia 2018
Wypadek! Kto właściwie jest winny?
W mediach aż roi się od różnego rodzaju wypadków, będących sensacją i dobrym materiałem na tekst czy program. Takie doniesienia prasowe najczęściej są jednak niepełne albo dotyka najmniej istotnych kwestii. Potem na tej podstawie internauci ferują wyroki. Czy rzeczywiście tak łatwo jest wskazać winnego?
12 lipca 2018
Pobyt w zakładzie psychiatrycznym – kara czy akt litości?
Pobyt w zakładzie psychiatrycznym jako środek reakcji karnej na czyn zabroniony czy osobę sprawcy? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
19 czerwca 2018
Kim jest oskarżyciel posiłkowy?
8 czerwca 2018
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Sprawdź, co kodeks karny mówi o czynach niedozwolonych, których dopuszczają się nieletni. Jakie formy kar są przewidziane w takich przypadkach?
29 maja 2018
Konsekwencje jazdy z pijanym kierowcą
Statystyki dotyczące wypadków powodowanych przez pijanych kierowców są przerażające. Za taki stan rzeczy odpowiadają również osoby, które zezwoliły im na jazdę pijanym kierowcom, mimo widocznego stanu nietrzeźwości. Czy takie zachowanie jest karane? Odpowiedź na to i wiele innych pytan na kruczek.pl