Tag: odpowiedzialność karna

8 czerwca 2018
Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
Przepis art. 10 § 1 kodeksu karnego stanowi, że na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Sprawdź, co kodeks karny mówi o czynach niedozwolonych, których dopuszczają się nieletni. Jakie formy kar są przewidziane w takich przypadkach?
29 maja 2018
Konsekwencje jazdy z pijanym kierowcą
Statystyki dotyczące wypadków powodowanych przez pijanych kierowców są przerażające. Za taki stan rzeczy odpowiadają również osoby, które zezwoliły im na jazdę pijanym kierowcom, mimo widocznego stanu nietrzeźwości. Czy takie zachowanie jest karane? Odpowiedź na to i wiele innych pytan na kruczek.pl
17 października 2017
Rozszerzenie granic obrony koniecznej