Tag: odpowiedzialność

9 października 2019
Klauzula waloryzacyjna – cechy pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Czym jest klauzula waloryzacyjna i jakie są jej rodzaje? W jakich zobowiązaniach warto zastrzec klauzulę jaką jest waloryzacja umowna?
2 lipca 2019
Zadośćuczynienie dla urodzonego w więzieniu
Zadośćuczynienie dla urodzonego w więzieniu – czy osoba urodzona w więzieniu może liczyć w przyszłości na jakąś rekompensatę?
2 lipca 2019
Czy bez paragonu można reklamować lub zwrócić towar?
27 czerwca 2019
Skarga pauliańska - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia prawa
Skarga pauliańska sprowadza się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jakie przesłanki należy spełnić, by można było z niej skorzystać?
24 czerwca 2019
Bezprawne uniemożliwienie zgwałconej kobiecie przerwania ciąży
W jakich przypadkach przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza? Czy można uniemożliwić zgwałconej kobiecie przerwanie ciąży?
21 czerwca 2019
Praktyki religijne w szpitalu a naruszenie dóbr osobistych
13 czerwca 2019
Znęcanie się nad mężem – brutalna żona surowo ukarana
Znęcanie się nad mężem. Brutalna kobieta, która znęcała się nad swoim mężem zarówno psychicznie, jak i fizycznie skazana na karę więzienia. Jaki wyrok?
28 maja 2019
Czym jest odszkodowanie?
Odszkodowanie wiąże się z naprawieniem uszczerbku majątkowego. Kiedy można zatem wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym? Jak udowodnić istnienie szkody?
20 maja 2019
Siła wyższa – cechy, pojęcie i funkcja. Encyklopedia Prawa
Siła wyższa - przemożne i jednocześnie nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie można powstrzymać. Co warto wiedzieć przy sporządzaniu umowy?
7 maja 2019
Odpowiedzialność jednostki medycznej za błąd w sztuce lekarskiej zatrudnionego personelu