Tag: odpowiedzialność

26 maja 2021
Zadośćuczynienie za krzywdę najbliższych dla członków rodziny poszkodowanego
Zadośćuczynienie za krzywdę najbliższych dla członków rodziny poszkodowanego - nowe przepisy. Dowiedz się więcej na temat planowanych zmian.
25 maja 2021
Wypadek drogowy spowodowany przez osobę niepoczytalną – brak odszkodowania z OC sprawcy
Jakie konsekwencje ma niepoczytalność sprawcy wypadku drogowego? Czy poszkodowani mogą liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?
14 kwietnia 2021
Czy pracownik może odmówić powrotu z pracy zdalnej do biura?
Praca zdalna w dobie pandemii COVID-19 – czy pracownik może odmówić powrotu z pracy zdalnej do biura? Kiedy przysługuje prawo do odmowy wykonania pracy?
10 lutego 2021
Odpowiedzialność za skutki uboczne szczepionek
Szczepionka przeciw COVID-19 – czy producent ponosi odpowiedzialność za skutki uboczne szczepionek? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
9 lutego 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS
Nie wszyscy wywiązują się z obowiązku aktualizacji danych w KRS. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS?
19 stycznia 2021
Odpowiedzialność poręczyciela
Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter zobiektywizowany i jest oparta na zasadzie ryzyka. Jakie przepisy znajdą tutaj zastosowanie?
15 stycznia 2021
Umowa poręczenia
Poręczenie w prawie cywilnym – czy umowa poręczenia może dotyczyć dowolnego długu? Kto może być poręczycielem? Dowiedz się więcej na ten temat.
14 grudnia 2020
Odpowiedzialność pracowników – porządkowa i materialna
Jak kształtuje się odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Czy pracodawca płaci za naruszenia?
1 grudnia 2020
Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bagaż pasażera?
Jak wygląda odpowiedzialność przewoźnika za bagaż podróżnego? Czy rodzaj bagażu ma znaczenie? Dowiedz się więcej na kruczek.pl