Tag: odpowiedzialność

19 stycznia 2021
Odpowiedzialność poręczyciela
Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter zobiektywizowany i jest oparta na zasadzie ryzyka. Jakie przepisy znajdą tutaj zastosowanie?
15 stycznia 2021
Umowa poręczenia
Poręczenie w prawie cywilnym – czy umowa poręczenia może dotyczyć dowolnego długu? Kto może być poręczycielem? Dowiedz się więcej na ten temat.
14 grudnia 2020
Odpowiedzialność pracowników – porządkowa i materialna
Jak kształtuje się odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Czy pracodawca płaci za naruszenia?
1 grudnia 2020
Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bagaż pasażera?
Jak wygląda odpowiedzialność przewoźnika za bagaż podróżnego? Czy rodzaj bagażu ma znaczenie? Dowiedz się więcej na kruczek.pl