Tag: odsetki

15 maja 2019
Sąd Najwyższy – naliczenie przez sąd 1,1 mln zł odsetek jest niedopuszczalne
Spór o odsetki i skarga nadzwyczajna. Czy to możliwe, by do momentu rozpoznania sprawy przez SN należne odsetki narosły do kwoty ponad 1,1 mln zł?
8 stycznia 2019
Twój e-PIT od 2019 roku
Usługa Twój e-PIT obejmie około 4 miliony Polaków. Czy automatyczne rozliczenie stanie się udogodnieniem, czy też utrudnieniem? Dowiedz się wiecej.
23 sierpnia 2018
SN zajmie się odsetkami i karą umowną
Siedmioosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zajmie się kwestią stosowania kary umownej obok odsetek. Na czym to dokladnie polega? Odwiedź kruczek.pl
27 lipca 2018
Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?
Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to, jakich terminów użyjemy, ma jakieś znaczenie?  Sprawdź!
27 lipca 2018
Umowa o dzieło - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Umowa o dzieło jest zasadna, jeśli zleca się komuś wykonanie pewnych czynności, których celem jest uzyskanie konkretnego i namacalnego efektu, Umowa ta może być uznana za należycie wykonaną tylko wtedy, gdy określony rezultat zostanie osiągnięty. Co jeszcze należy wiedzieć o tym kontrakcie? Dowiedz się więcej!
15 maja 2018
Odsetki za niesłuszne skazanie
25 kwietnia 2018
Śmierć pozwanego nie zwalnia z obowiązku zapłaty zadośćuczynienia
26 stycznia 2018
Odsetki od daty wyroku czy wytoczenia powództwa