Tag: odsetki

2 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie odsetek
Na jakich zasadach odbywa się opodatkowanie odsetek? Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują tę kwestię | kruczek.pl
14 lutego 2020
Zakaz anatocyzmu – Encyklopedia Prawa
W celu ochrony dłużnika przed nadmiernym obciążeniem finansowym wprowadzono rozwiązanie w postaci zakazu anatocyzmu. Czego dotyczy zakaz anatocyzmu?