Tag: odszkodowanie

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Ubezpieczenie OC rolników a wbicie łomu w oko

W kilku przypadkach wykupienie polisy OC jest konieczne. Każdy zarejestrowany samochód musi być przecież objęty tym ubezpieczeniem. Tego rodzaju ochronę posiadać muszą również radcowie prawni czy doradcy restrukturyzacyjni. To jednak nie wszystko. Ubezpieczyć się musi również rolnik prowadzący gospodarstwo. Dzięki temu szkody wyrządzone na jego terenie będą mogły zostać w […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się do powstania szkody a zasady współżycia społecznego

Nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ustalić winnego wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie drogowe, czy wypadek przy pracy. Najczęściej dochodzi bowiem do zbiegu nieszczęśliwych okoliczności albo naruszenia zasad staranności przez obydwie strony. Mimo tego, sędziowie są zobowiązani do ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mogą jednak obniżyć należne odszkodowanie z uwagi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Podstawa odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej w reżimie deliktowym

Na wstępie zaznaczyć należy, że wyrok zaskarżyły obie strony procesu. Tym niemniej w pierwszej kolejności odnieść się należy do zarzutów podniesionych w apelacji pozwanego, jako najdalej idącej. Kwestionowała bowiem co do zasady dochodzone pozwem roszczenie. Odnosząc się do zawartych w niej zarzutów, wskazać przede wszystkim należy, że z twierdzeń podnoszonych […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Art. 322 KPC – szacowanie odszkodowania

Ofiary wypadków często przeżywają trudne chwile. Leżą wiele dni w szpitalu, przechodzą skomplikowane zabiegi czy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obawiają się o swoją przyszłość i nie mogą sobie poradzić z traumą. Nie są to zbyt komfortowe warunki do rozmyślania na temat roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy czy zbierania dowodów uzasadniających wysokość […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Sprawca wypadku nieznany albo bez polisy. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kiedy uczestnik ruchu drogowego czy osoba przebywająca na terenie gospodarstwa rolnego ulegnie wypadkowi, dochodzi swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy. Kierowcy i rolnicy są bowiem zobowiązani do posiadania polisy OC, której celem jest – poza zapewnieniem ubezpieczonym bezpieczeństwa finansowego – ochrona poszkodowanych.  Co natomiast dzieje się w przypadku, gdy sprawca szkody nie […]

Prawo Cywilne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypadek przy pracy – świadczenie nie tylko z ZUS

Trudno zaprzeczyć, że w typowej sytuacji praca na czarno albo w oparciu o umowę o dzieło jest opłacalna ekonomicznie. Pracodawca nie musi płacić różnego rodzaju składek i podatków, co może przełożyć się na większą pensję dla podwładnego. Problemy pojawiają się jednak, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w trakcie wykonywania zleconych zadań. […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy pracownika tymczasowego?

Przepisy ustawy o z.p.t. nie precyzują, czy i jaka więź prawna powstaje między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. W szczególności ustawa nie określa wprost, czy w ogóle, a jeśli tak to jakiego rodzaju roszczenia pracownik tymczasowy może kierować wobec pracodawcy użytkownika. Z zestawienia regulacji art. 15 i 16 ustawy o […]

Prawo Cywilne

Naprawa pojazdu z OC – czy można wybrać nowe i oryginalne części?

Kolizja drogowa to początek kłopotów nie tylko dla sprawcy, ale często również dla poszkodowanego. O odszkodowanie za uszkodzony pojazd musi on bowiem walczyć z ubezpieczycielem, który zazwyczaj nie chce wypłacić żądanej kwoty w całości. Nawet jeśli nie podważa winy sprawcy w żadnym stopniu. Wydawanie decyzji odmownych zazwyczaj związane jest z […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana a uprawnienia i obowiązki właściciela lub użytkownika wieczystego

Stosownie do art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli (w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą) korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Sadza z komina uszkodziła lakier samochodu – kto zapłaci za szkody?

W przedmiotowej sprawie Powódka wystąpiła przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej z pozwem o zapłatę kwoty 501,00 zł. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż w wyniku wydobywania się pozostałości sadzy z komina kotłowni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej  doszło do uszkodzenia samochodu. Szkodę zgłoszono ubezpieczyciela, który po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego odmówił wypłaty odszkodowania. Wskazał przy […]