Tag: odszkodowanie

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Poślizgnięcie na hotelowym basenie. Kto odpowiada za szkodę?

Basen to miejsce idealne do beztroskiego odpoczynku. Turyści odwiedzający hotele w ciepłych krajach lubią spędzać nad nim niemal cały urlop. To bowiem z pozoru przyjemna i bezpieczna rozrywka. Nie zawsze jednak tak jest. Czasem i w takich warunkach dochodzi do poważnych wypadków. Chwila nieuwagi podczas przechadzki po śliskiej nawierzchni może […]

Czy sąsiad może, Prawo Budowlane

Zalanie mieszkania. Kto odpowiada? Jak uzyskać odszkodowanie? Czy sąsiad może bezkarnie zrobić potop?

Zalane mieszkanie jest jednym z najgorszych koszmarów każdego mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej. Nie chodzi tylko o spory wydatek finansowy, ale również o problematyczne funkcjonowanie w codziennym życiu. Jak radzić sobie w przypadku powodzi mieszkaniowej? Czy sąsiad z góry zawsze jest winny? W jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie za zalanie […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Odszkodowanie z OC a brak faktury za naprawę pojazdu

Spory z ubezpieczycielami nie należą do najprzyjemniejszych. Ciągną się miesiącami, a ich wynik i tak przeważnie nie jest satysfakcjonujący. Poszkodowany w kolizji drogowej często więc decyduje się na złożenie pozwu w sądzie. To powoduje przedłużenie sprawy (co najmniej o kolejny rok). Od dnia wypadku do dnia wypłaty odszkodowania mija więc […]

Prawo Cywilne

Status prawny nasciturusa w Polsce

Geneza regulacji praw i zdolności prawnej dziecka poczętego sięga prawa rzymskiego, gdzie zostało ono zdefiniowane jako część ciała matki i przyznana została mu warunkowa zdolność prawna. Definicję nasciturusa w obecnym systemie prawnym znajdujemy w art. 927 § 2 Kodeksu cywilnego jako: dziecko poczęte, ale nienarodzone, które może zostać spadkobiercą, jeżeli urodzi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

SA: Jazda z pijanym kierowcą a przyczynienie się do powstania szkody

W artykule pt. „Konsekwencje jazdy z pijanym kierowcą” była mowa o stosowaniu przez sądy instytucji przyczynienia się poszkodowanego i obniżaniu odszkodowań dla pasażerów sprawcy wypadku, jeśli ten ostatni wsiadł za kółko na podwójnym gazie. W praktyce orzeczniczej uznaje się, że trzeba obciążyć konsekwencjami tego, kto decyduje się jechać z osobą […]

Prawo Cywilne

Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeśli popsuje się nam niedawno zakupiona rzecz, w pierwszej kolejności szukamy dokumentu gwarancyjnego. Dopiero brak paragonu, odpowiedniego kwitka czy niekorzystne warunki serwisu producenckiego skłaniają nas do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Przysługują one na mocy przepisów ustawowych. Wobec konsumentów przepisy te są obowiązkowe i nie można […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Ubezpieczenie OC rolników a wbicie łomu w oko

W kilku przypadkach wykupienie polisy OC jest konieczne. Każdy zarejestrowany samochód musi być przecież objęty tym ubezpieczeniem. Tego rodzaju ochronę posiadać muszą również radcowie prawni czy doradcy restrukturyzacyjni. To jednak nie wszystko. Ubezpieczyć się musi również rolnik prowadzący gospodarstwo. Dzięki temu szkody wyrządzone na jego terenie będą mogły zostać w […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się do powstania szkody a zasady współżycia społecznego

Nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ustalić winnego wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie drogowe, czy wypadek przy pracy. Najczęściej dochodzi bowiem do zbiegu nieszczęśliwych okoliczności albo naruszenia zasad staranności przez obydwie strony. Mimo tego, sędziowie są zobowiązani do ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mogą jednak obniżyć należne odszkodowanie z uwagi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Podstawa odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej w reżimie deliktowym

Na wstępie zaznaczyć należy, że wyrok zaskarżyły obie strony procesu. Tym niemniej w pierwszej kolejności odnieść się należy do zarzutów podniesionych w apelacji pozwanego, jako najdalej idącej. Kwestionowała bowiem co do zasady dochodzone pozwem roszczenie. Odnosząc się do zawartych w niej zarzutów, wskazać przede wszystkim należy, że z twierdzeń podnoszonych […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Art. 322 KPC – szacowanie odszkodowania

Ofiary wypadków często przeżywają trudne chwile. Leżą wiele dni w szpitalu, przechodzą skomplikowane zabiegi czy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych. Obawiają się o swoją przyszłość i nie mogą sobie poradzić z traumą. Nie są to zbyt komfortowe warunki do rozmyślania na temat roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy czy zbierania dowodów uzasadniających wysokość […]