Tag: orzecznictwo

19 listopada 2019
Czy przewoźnik może wydać nam bilet dopiero po zakończonej podróży?
Wydanie biletu oraz pobranie należności za przejazd powinno nastąpić przed rozpoczęciem kursu. Jaka została nałożona kara dla przewoźnika?
18 listopada 2019
Uniemożliwienie lub utrudnienie odbioru programu telewizyjnego to immisja
Uniemożliwienie lub utrudnienie właścicielowi nieruchomości odbioru programu telewizyjnego na skutek wzniesienia budynków na nieruchomości sąsiedniej stanowi immisję.
15 listopada 2019
Dalsze zbycie rzeczy a uprawnienia z tytułu rękojmi
Przejście uprawnień z rękojmi na nabywcę rzeczy. Z przepisów nie wynika wprost, czy zbycie rzeczy powoduje przejście tych uprawnień. Co w takiej sytuacji?
14 listopada 2019
Wyrok TSUE dotyczący nakazów zapłaty wystawionych na podstawie weksli in blanco
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący nakazów zapłaty wystawionych na podstawie weksli in blanco. Sprawdź, co postanowił Trybunał!
12 listopada 2019
SN: Zmiana słów hymnu państwowego nie jest wykroczeniem
Polskie symbole narodowe są chronione ustawowo. Czy zmiana słów hymnu jest wykroczeniem? Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że nie.
6 listopada 2019
TSUE wydał wyrok w sprawie przepisów regulujących przejście sędziów w stan spoczynku
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie przepisów dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku. Jakie jest rozstrzygnięcie TSUE?
4 listopada 2019
Odszkodowanie za spóźniony autobus. Pasażerowi należy się zwrot za Ubera!
Pasażer komunikacji miejskiej zamiast oczekiwać na przyjazd opóźnionego autobusu, zamówił Ubera, a następnie pozwał przewoźnika. W odpowiedzi sąd przyznał mu odszkodowanie!
30 października 2019
Więzi rodzinne nie mają charakteru dobra osobistego
Czy najbliższa rodzina osoby poszkodowanej może ubiegać się o zadośćuczynienie? Czy więzi rodzinne są wystarczającym czynnikiem w tej kwestii?
29 października 2019
Wypowiedzenie umowy przez bank z nadużyciem prawa ? Jak w takiej sytuacji może bronić się kredytobiorca?
Co zrobić w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy przez bank? Dowiedz się, czy kredytobiorca może się przed tym obronić!
21 października 2019
SN o kradzieży samochodu: odszkodowanie nawet przy utracie kluczyków
Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu i nieprzedstawienia kompletu kluczyków? Sprawdź, co na ten temat mówi SN!
1 2 3 7