Tag: oświadczenie wiedzy wierzyciela

31 lipca 2018
Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika
Pokwitowanie jest oświadczeniem wiedzy wierzyciela, który niejako informuje o tym, że dłużnik spełnił świadczenie.Sprawdź, jaką formę powinno przyjąć pokwitowanie. Jakie dane muszą się znaleźć w pokwitowaniu, by było ono uznane za materiał dowodowy?