Tag: pacjent

26 sierpnia 2020
Leczenie bez zgody pacjenta – czy jest możliwe?
Czy zgoda pacjenta na leczenie jest zawsze potrzebna? Czy leczenie bez zgody pacjenta jest możliwe? Jak te kwestie reguluje prawo?
13 marca 2020
Komu i w jakich sytuacjach przysługuje transport sanitarny?
Zdarzają się przypadki. w których koniecznością jest transport sanitarny. Komu i w jakich sytuacjach przysługuje transport sanitarny?
4 czerwca 2019
Siła tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta – czy jest możliwe? Czy osoba bliska może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej?
7 maja 2019
Odpowiedzialność jednostki medycznej za błąd w sztuce lekarskiej zatrudnionego personelu
28 marca 2019
Rodzic pacjenta powinien być poinformowany o możliwości wystąpienia powikłań
22 października 2018
Sąd powinien mieć możliwość odbywania w zakładzie psychiatrycznym posiedzenia w sprawie przedłużenia pobytu w nim sprawcy przestępstwa
4 października 2018
Osoby internowane w szpitalach psychiatrycznych też mają prawo do spotkań na osobności z rodziną
2 października 2018
Podstawa odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej w reżimie deliktowym
20 sierpnia 2018
RODO a dostęp do dokumentacji medycznej
16 lipca 2018
Brak właściwej opieki w szpitalu a zadośćuczynienie
Czy złe warunki hospitalizacji mogą zostać w jakiś sposób wynagrodzone? Sprawdź, kiedy można otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny? Poznaj przepisy Kodeksu cywilnego!