Tag: podatki

Podatki, Pozostałe, Prawo Lotnicze

Koniec Ryanair w Polsce?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku spółka Ryanair DAC oficjalnie wycofuje się z rynku polskiego. Dla pracowników firmy oznacza to konieczność przejścia na samozatrudnienie. Taką informację podał portal www.rynek-lotniczy.pl. Miejsce znanych tanich linii lotniczych zajmie polska spółka Warsaw Aviation.  Pracownicy Ryanair DAC zostali w połowie września bieżącego roku poinformowani, iż […]

Cykle, Podatki

Split payment – praktyczne problemy | Część I

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) teoretycznie funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od lipca tego roku. Jak jest w praktyce? Trudno określić rzeczywistą liczbę podmiotów stosujących ten mechanizm. Jego zastosowanie jest bowiem dobrowolne. Niemniej jednak należy się przygotować, że w najbliższym czasie dokonywanie płatności przy zastosowaniu tego mechanizmu stanie się standardem. […]

Podatki, Pozostałe

Nowa formuła specjalnych stref ekonomicznych

Projekt nowej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych to między innymi całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych. Zwolnienia podatkowe Decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana ma być standardowo na 10-15 lat. Za projekt obecnie odpowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju. Resort zakłada udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia […]

Podatki

Spółka komandytowa – ograniczenie odpowiedzialności i korzyści podatkowe

Najlepszym rozwiązaniem w celu zoptymalizowania działalności na płaszczyźnie prawa podatkowego oraz ograniczenia ryzyka odpowiedzialności majątkowej wobec wierzycieli jest założenie spółki komandytowej. Warto jednak znać zarówno dobre jak złe strony założenia takiej spółki. Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej nastąpi poprzez prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej (Spółka z o.o. lub spółka akcyjna). Jednak […]

Podatki

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Na początku 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących cen transferowych. Nakładają one na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze. Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do 2 kwietnia złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację CIT-TP oraz oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej. Nowy obowiązek sprawozdawczy jest bardzo istotny. Wymusza […]

Cykle, Podatki

Nowe przepisy dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej CFC

Z dniem 1 stycznia 2018 roku istotnym zmianom ulegają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign Corporation). Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania przepisów do wymogów unijnej dyrektywy ATAD. Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign corporation) zostały […]

Podatki

Urząd skarbowy może rozliczyć PIT-37 za nas

Od 2018 roku nie będzie już możliwości rozliczenia PIT za pośrednictwem pracodawcy. Nadal jednak pomocą będzie nam służyć urząd skarbowy. Wystarczy złożyć formularz PIT-WZ. W ciągu 5 dni roboczych nasza deklaracja zostanie sporządzona przez pracownika urzędu. PIT-WZ może złożyć każda osoba fizyczna. Niezależnie od tego, czy chce się rozliczać indywidualnie, ze […]

Podatki

Od przyszłego roku podmioty powiązane nie uwzględnią w kosztach całości wydatków na usługi niematerialne

Nie od dziś wiadomo, że transakcje zawierane w ramach grup kapitałowych, przykuwają szczególną uwagę organów podatkowych. Przede wszystkim transakcje dotyczące usług niematerialnych mogą stanowić szerokie pole do nadużyć w ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Usługi niematerialne, m.in. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, charakteryzują się brakiem faktycznej możliwości powiązania ich ceny […]

Podatki, Prawo Cywilne

Kiedy zapłacimy podatek od darowizny?

Otrzymanie darowizny zazwyczaj wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku i darowizn. Obowiązek ten ciąży na obdarowanym. Wysokość podatku jest ściśle związana z wartością darowizny. Znaczenie ma również  przynależność stron umowy do określonej grupy podatkowej. Generalnie opodatkowana jest nadwyżka wartości darowizny przekraczająca 9637 zł w I grupie podatkowej, 7276 […]

Orzecznictwo, Podatki

Składanie deklaracji w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 3a ordynacji podatkowej, podatnicy mogą składać deklarację za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Internetu). Przepis ten mówi o możliwości, a zatem należy z niego wnioskować, iż deklaracje podatkowe można składać w dwóch postaciach, a mianowicie papierowej oraz zdematerializowanej – elektronicznej. Z przepisów szczególnych może wynikać zarówno brak możliwości […]