Tag: podatki

18 marca 2020
Czym jest rok podatkowy i jaka jest jego funkcja?
Przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych istotnym pojęciem jest określenie roku podatkowego. Jak go określić i jakie funkcje pełni rok podatkowy?
17 marca 2020
Płatnik a inkasent - jaka jest różnica?
Jaka jest rola inkasenta w systemie podatkowym? Czym różni się od płatnika? Płatnik a inkasent - czym róznią się od siebie te pojęcia?
13 marca 2020
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe płatnika i inkasenta
Ordynacja podatkowa określa odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika, płatnika czy inkasenta. W jaki sposób odpowiadają oni za zobowiązania?
11 marca 2020
Kim jest płatnik?
Co do zasady zapłata podatku następuje przez dokonanie wpłaty przez podatnika na konto organu podatkowego. Kim jest płatnik i jaka jest jego rola?
10 marca 2020
Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?
Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne. Czym jest i kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?
9 marca 2020
Kim jest podatnik?
Kim jest podatnik według Ordynacji podatkowej? Czy małoletni może być podatnikiem? Jakie jest kryterium wyznaczające podmiot będący podatnikiem?
5 marca 2020
Co to jest podatek?
Czym charakteryzuje się podatek? Co dokładnie na jego temat mówi Ordynacja podatkowa? Dowiedz się więcej na temat podatków.
20 lutego 2020
Czy warto podnosić podatki? Krzywa Laffera w praktyce
Czy warto podnosić podatki? Od czego zależą podwyżki podatków? Czym w praktyce jest Krzywa Laffera i jak działa? Dowiedz się więcej.
20 lutego 2020
Kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn
Ile wynoszą kwoty wolne od podatku w przypadku spadków i darowizn? Dowiedz się więcej, co na ten temat mówią przepisy prawa.
3 lutego 2020
Przedawnienie przestępstw skarbowych
Po jakim terminie następuje przedawnienie przestępstw skarbowych? Jakie czynności przerywają bieg terminu tego przedawnienia?