Tag: podejrzany

17 maja 2021
Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym
Czy dopuszczalne jest wykonywanie tymczasowego aresztowania w postaci umieszczenia w zakładzie leczniczym, jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga?
15 stycznia 2021
List żelazny dopuszczalny jedynie w przypadku braku sprzeciwu prokuratora?
List żelazny nie może stanowić alternatywy dla tymczasowego aresztowania. W jakich sytuacjach dopuszczalny będzie list żelazny? Skutki nowelizacji