Tag: pokrzywdzony

23 sierpnia 2019
Czy po zgłoszeniu przestępstwa będę musiał być świadkiem w sądzie?
Obowiązek stawienia się w sądzie uzależniony jest od statusu, jaki posiada dana osoba w procesie. Kiedy zachodzi obowiązek stawiennictwa w sądzie?
1 lipca 2019
Eksmisja sprawcy przemocy domowej z lokalu
Przemoc domowa – prawo nie pozostaje w tej kwestii bierne i wyposaża sądy w narzędzia umożliwiające odseparowanie sprawcy od jego ofiar. Eksmisja sprawcy
28 czerwca 2019
Nawiązka w prawie karnym
Możliwość orzeczenia przez sąd nawiązki stanowi alternatywę dla obowiązku naprawienia szkody. Komu przysługuje nawiązka? Co mówi o niej kodeks karny?
27 marca 2019
Zdepekować się czy nie?
Dobrowolne poddanie się karze. Wniosek o wydanie wyroku skazującego, bez postępowania dowodowego, obwarowany jest szeregiem warunków procesowych.
13 lutego 2019
Zabójstwo w prawie karnym - cechy i klasyfikacja
Czym jest zabójstwo? Co grozi za pozbawienie życia innego człowieka? Jakie są rodzaje zabójstwa? Czy każdy odpowiada na tych samych zasadach?
21 listopada 2018
Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?
Zniesławienie i zniewaga – przestępstwa dotyczące dóbr osobistych innego człowieka. Czym różni się zniesławienie od zniewagi? Czy pomówienie to to samo co zniesławienie?
11 października 2018
Oszustwo - "żeby zarobić, a się nie narobić"
Co grozi za oszustwo i co właściwie określamy tym mianem? Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi oszustwa. Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń
21 sierpnia 2018
Ściganie na wniosek pokrzywdzonego
Przestępstwo ścigane na wniosek - co to właściwie oznacza? Poznaj regulacje prawne. Czym różni się przestępstwo ścigane na wniosek od tego ściganego z urzędu.
10 sierpnia 2018
Wypadek! Kto właściwie jest winny?
W mediach aż roi się od różnego rodzaju wypadków, będących sensacją i dobrym materiałem na tekst czy program. Takie doniesienia prasowe najczęściej są jednak niepełne albo dotyka najmniej istotnych kwestii. Potem na tej podstawie internauci ferują wyroki. Czy rzeczywiście tak łatwo jest wskazać winnego?
25 czerwca 2018
Rzecznik upomina się o równe prawa dla pokrzywdzonych przestępstwem