Tag: pokrzywdzony

Prawo Karne

Nawiązka w prawie karnym

Nawiązka jest jednym z przewidzianych przez ustawodawcę środków kompensacyjnych, czyli środków mających charakter odszkodowawczy względem poszkodowanego. Możliwość orzeczenia przez sąd nawiązki stanowi alternatywę dla obowiązku […]