Tag: policja

21 marca 2019
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania
Rodzaje przestępstw i sposób ich ścigania. W zależności od tego, do jakiego typu przestępstwo jest zaliczane, w odmienny sposób ściga się jego sprawcę.
5 marca 2019
Jak zgłosić przestępstwo?
Przestępstwo można zgłosić na trzy sposoby: osobiście na policji lub w prokuraturze, pisemnie lub anonimowo. Co należy wiedzieć, zgłaszając przestępstwo?
28 listopada 2018
Zbadanie zawartości dysków prywatnego komputera bez zgody sądu
22 listopada 2018
Przestępstwa publicznoskargowe, wnioskowe i prywatnoskargowe
Najważniejszym oskarżycielem w sprawach karnych jest prokuratura. Oskarżycielem może zostać jednak każdy. Sprawdź, w jakich przypadkach.
16 listopada 2018
Kara za przekroczenie prędkości wyższa niż wskazuje taryfikator? To zgodne z prawem!
Czy kara za przekroczenie prędkości może być wyższa niż wskazuje to taryfikator? Okazuje się, że jest to możliwe, bo zgodne z prawem. Dowiedz się więcej!
8 października 2018
"Stój bo strzelam!" - kiedy policjant może użyć broni palnej?
5 października 2018
Nadchodzą zmiany dotyczące fotoradarów
Fotoradary, czyli stacjonarne urządzenia rejestrujące wykroczenia w ruchu drogowym, zostaną przejęte przez policję. Nowe przepisy prawa na Kruczek.pl
17 września 2018
Skutki używania gumowych pocisków
7 września 2018
Jak zmienić ustawę o zgromadzeniach i stosowanie przepisów tak, by było to zgodne z Konstytucją i innymi obowiązującymi standardami- rekomendacje RPO
28 sierpnia 2018
Punkty karne - czy kierowca musi być poinformowany o ich nałożeniu?
Punkty karne są przypisywane niemal do każdego naruszenia prawa drogowego. Czy policjant musi poinformować kierowcę o nałożeniu na niego punktów karnych?