Tag: postępowanie cywilne

21 maja 2020
Zaliczka na poczet wydatków w postępowaniu cywilnym – kiedy musi zostać uiszczona?
Kiedy musi zostać uiszczona zaliczka na poczet wydatków w postępowaniu cywilnym? Dowiedz się więcej na ten temat na Kruczek.pl
24 marca 2020
Czy sąd cywilny może wysłuchać wniosków małoletniego?
Wysłuchanie małoletniego w postępowaniu cywilnym stanowi wyraz standardu konstytucyjnego i międzynarodowego. Jak kwestię tę regulują przepisy?
3 marca 2020
Czy możliwe jest uczestnictwo kilku osób w jednym sporze cywilnym?
Często zdarzają się przypadki, w których po stronie powodowej lub pozwanej występuje więcej niż jedna osoba. Kiedy współuczestnictwo procesowe jest możliwe?
7 lutego 2020
Czym jest zaprzeczenie macierzyństwa?
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. W jaki sposób jest możliwe zaprzeczenie macierzyństwa?