Tag: postępowanie cywilne

12 grudnia 2019
Podanie wyroku do publicznej wiadomości
W niektórych przypadkach wyrok może zostać podany do publicznej wiadomości. Kiedy możliwe jest podanie wyroku do publicznej wiadomości?
11 grudnia 2019
Czym jest powództwo wzajemne?
Pozew wzajemny jest jednym z środków obrony pozwanego w procesie. Dowiedz się, kiedy powództwo wzajemne jest dopuszczalne!
10 grudnia 2019
Nadużycie prawa procesowego przez strony
Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma przeciwdziałać przewlekłości procesów. Jakie sankcje są przewidziane za nadużycie prawa procesowego?
20 listopada 2019
Udział prokuratora w sprawach cywilnych
Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu. Jakie funkcje pełni prokurator w postępowaniu cywilnym?
6 listopada 2019
Kto jest stroną w postępowaniu cywilnym?
Dwustronność jest cechą charakterystyczną procesu cywilnego. Dowiedz się, kto może występować jako strona w postępowaniu cywilnym!
5 listopada 2019
Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym
W postępowaniu cywilnym strona niezadowolona z ostatecznego rozstrzygnięcia może skorzystać ze skargi kasacyjnej. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe!
19 sierpnia 2019
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sądu polubownego
Zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jakie zmiany dotyczą postępowania przed sądem polubownym?
9 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – koszty i opłaty
Koszty sądowe i opłaty w procesie cywilnym. Jak zmieniły się te kwestie po reformie postępowania cywilnego?
8 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – wyrokowanie
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Zmianie uległy m.in. kwestie związane z wyrokowaniem. Co zmieniło się w nowych przepisach?
7 sierpnia 2019
Reforma postępowania cywilnego – postępowanie gospodarcze
W życie weszła reforma postępowania cywilnego. Jedną z większych zmian jest przywrócenie postępowania gospodarczego? Jak ono przebiega?