Tag: postępowanie karne

18 stycznia 2021
Zawieszenie biegu przedawnienia z powodu COVID-19 w sprawach karnych
Postępowania sądowe w dobie epidemii COVID-19 – Planowane zmiany dotyczą m.in. zawieszenia biegu przedawnienia w sprawach karnych.
15 stycznia 2021
List żelazny dopuszczalny jedynie w przypadku braku sprzeciwu prokuratora?
List żelazny nie może stanowić alternatywy dla tymczasowego aresztowania. W jakich sytuacjach dopuszczalny będzie list żelazny? Skutki nowelizacji
13 stycznia 2021
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym
Zakaz reformationis in peius należy do kategorii gwarancji procesowych oskarżonego. W jaki sposób chroni on oskarżonego? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
30 listopada 2020
Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd w postępowaniu karnym – na czym polega?
Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd – na czym polega? Kiedy możliwe jest pominięcie dowodu w sprawie? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
14 sierpnia 2020
Skazanie bez rozprawy – kiedy jest możliwe?
Kiedy możliwe jest skazanie bez rozprawy? Czy jest to dobre rozwiązanie? Dowiedz się więcej na ten temat na Kruczek.pl!
7 sierpnia 2020
Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym?
Czym jest podmiot zobowiązany w postępowaniu karnym? Jaką rolę odgrywa w procesie karnym? Dowiedz się więcej na ten temat.
12 lutego 2020
Wznowienie postępowania karnego
Wznowienie postępowania karnego jest jednym z nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W jakich przypadkach może do niego dojść?
11 lutego 2020
Kiedy następuje zawieszenie postępowania karnego?
Zawieszenie postępowania karnego oznacza czasową przerwę jego biegu. Kiedy dopuszczalne jest zawieszenie postępowania karnego?
4 lutego 2020
Czym jest zarzut karny?
Czym jest zarzut karny? Na jakiej podstawie może zostać sformułowany? Co powinno zawierać uzasadnienie zarzutu karnego? Dowiedz się więcej.
28 stycznia 2020
Kiedy można dokonać ekshumacji?
W jakich sytuacjach przeprowadza się ekshumację? Dowiedz się, jak przebiega ekshumacja i jakie przepisy regulują jej przebieg.
1 2 3 6