Tag: postępowanie karne

14 listopada 2019
Postępowanie przyspieszone w sprawach karnych
Postępowanie przyspieszone to jeden z trzech trybów szczególnych postępowania karnego. Ma ono doprowadzić do możliwie szybkiego skazania sprawcy.
6 listopada 2019
Braki formalne pisma w postępowaniu karnym, czyli co musi zawierać pismo kierowane do sądu
Kodeks postępowania karnego wyznacza minimalne standardy pisma procesowego. Sprawdź, co musi ono zawierać i jak uzupełnić braki formalne pisma!
4 listopada 2019
Terminy w prawie karnym, czyli do kiedy muszę odpowiedzieć na otrzymane pismo?
Terminy w postępowaniu karnym mają na celu unikanie rozwlekania procesu. Czynność dokonana po terminie możne zostać uznana za bezskuteczną. Jak prawidłowo obliczać terminy w prawie karnym?
31 października 2019
Przeszukanie – na czym polega oraz kto i kiedy może je przeprowadzić
Na czym polega przeszukanie? Kto może je przeprowadzić i w jakich okolicznościach? Dowiedz się więcej o czynności przeszukania!
29 października 2019
Kiedy można wnieść kasację od wyroku w sprawie karnej?
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest złożenie kasacji? Komu przysługuje kasacja od wyroku w sprawie karnej? Dowiedz się wszystkiego o kasacji!
18 października 2019
Rola biegłego psychiatry w procesie karnym
Jeżeli w trakcie postępowania powstaje wątpliwość co do stanu psychicznego oskarżonego, zasięga się opinii biegłego psychiatry. Dowiedz się, jaką rolę pełni biegły psychiatra w procesie!
16 października 2019
Jak wygląda praca biegłego sądowego?
Biegły sądowy udziela specjalistycznych informacji dowodowych i pomaga w rozstrzygnięciu sprawy. Jak wygląda praca biegłego sądowego?
3 października 2019
Tymczasowe aresztowanie i organizacja aresztów śledczych
Osoby tymczasowo aresztowane umieszcza się w aresztach śledczych. Jak wygląda tymczasowe aresztowanie? Jakie prawa mają osadzeni tam przebywający?
30 września 2019
Udowodnienie a uprawdopodobnienie - jakie są różnice?
Zgodnie z panującym poglądem doktryny, nie można tych dwóch pojęć używać zamiennie. Udowodnienie a uprawdopodobnienie - dowiedz się jakie są różnice!
26 września 2019
Czym jest proces poszlakowy?
Jak przebiega proces poszlakowy? Czym jest poszlaka? Kiedy poszlaka może zostać uznana za dowód? Dowiedz się więcej na temat procesu poszlakowego!
1 2 3 5